Palliatieve Thuiszorg (PaTz)

Een vlotte samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen is belangrijk voor goede palliatieve thuiszorg. Vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden zetten we ons in voor het oprichten en ondersteunen van lokale PaTz-groepen. PaTz staat voor Palliatieve Thuiszorg en heeft tot doel de samenwerking tussen huisartsen en (wijk)verpleegkundigen te bevorderen en hun deskundigheid te vergroten.

PaTz-groepen: zichtbaar resultaat
Onderzoek van het VUmc en het Expertisecentrum Palliatieve Zorg wijst uit dat hulpverleners verenigd in PaTz-groepen belangrijke resultaten boeken:

  • Ze identificeren welke palliatieve zorgbehoeften patiënten hebben.
  • Ze herkennen eerder dat een patiënt mogelijk binnen een half jaar of jaar zou kunnen overlijden.
  • Ze weten vaker wat de gewenste plaats van overlijden is.
  • Ze houden eerder rekening met het mogelijk overlijden van de patiënt.
  • Ze zetten eerder in op een behandeling gericht op palliatie.
  • Ze bespreken onderwerpen als levensverwachting, fysieke klachten, zingevingsproblemen en mogelijkheden van palliatieve zorg vaker met de patiënt.
  • Ze dragen eraan bij dat minder patiënten worden opgenomen in het ziekenhuis.

Uit onderzoek van het Nivel (2017) blijkt dat PaTz-groepen ook de samenwerking tussen hulpverleners bevorderen.

In regio Haaglanden zijn inmiddels twaalf PaTz-groepen actief.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over PaTz? Bekijk bovenstaande animatie of neem contact op met Sven Zeilstra.