Palliatieve Thuiszorg (PaTz)

PaTz staat voor Palliatieve Thuiszorg en heeft het doel de samenwerking tussen huisartsen en (wijk)verpleegkundigen te bevorderen en hun deskundigheid te verhogen.

De kwaliteit van de palliatieve thuiszorg neemt toe door vroegtijdig patiƫnten in de laatste levensfase in beeld te brengen en te anticiperen op hun zorgbehoeften.