ZonMw-project: Oog voor Naasten en Nabestaanden (ON2)

In 2021 zijn het HagaZiekenhuis, Hospice Wassenaar, HWW Zorg en WZH binnen het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden gestart met het ZonMw-project ‘Oog voor Naasten en Nabestaanden’ (ON2). Met dit project worden zorgverleners gemotiveerd en ondersteund om (meer) oog te hebben voor de behoeften van de naasten van patiënten met een levensverkortende aandoening of kwetsbaarheid.

In het project ON2 wordt de eerder opgeleverde methodiek ‘Oog voor Naasten’ doorontwikkeld. Dit gebeurt in samenwerking met Pharos, het kenniscentrum voor gezondheidsverschillen, waarbij de methodiek wordt uitgebreid voor gebruik in de extramurale setting en wordt aangepast aan de specifieke behoeften van naasten met beperkte gezondheidsvaardigheden of een migratieachtergrond. In 2023 is dit implementatieproject succesvol afgerond. Voor 2024 staat het breder uitrollen van de methodiek op de agenda, zodat de overige leden van het netwerk de kans krijgen om eveneens de zorg aan naasten en nabestaanden te verbeteren.

Interviews

Onderzoeker Hinke Hoffstädt (links) vertelt meer over de vernieuwing van de Oog voor Naasten-toolkit, en hoe het project zich meer gaat richten op de hospicezorg en extramurale zorg. Het hospice waar Sacha Lefeber manager is, is 1 van de 24 organisaties die de toolkit gaat uittesten en meehelpen verbeteren.

Het HagaZiekenhuis, een van de organisaties die in de regio meedoet aan het project ON2, heeft verpleegkundige Noeska Schrijver geïnterviewd over de ervaringen met de methodiek ‘Oog voor Naasten’.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl