Interview Oog voor Naasten

In 2021 zijn vier organisaties binnen het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden gestart met het ZonMw-project ‘Oog voor Naasten en Nabestaanden 2’ (ON2). Met dit project worden zorgverleners gemotiveerd en ondersteund om (meer) oog te hebben voor de behoeften van de naasten van patiënten met een levensverkortende aandoening of kwetsbaarheid.

In het project ON2 wordt de eerder opgeleverde methodiek ‘Oog voor Naasten’ doorontwikkeld. Dit gebeurt in samenwerking met Pharos, het kenniscentrum voor gezondheidsverschillen, waarbij de methodiek wordt uitgebreid voor gebruik in de extramurale setting en wordt aangepast aan de specifieke behoeften van naasten met beperkte gezondheidsvaardigheden of een migratieachtergrond. Later dit jaar volgt meer informatie over de ontwikkelingen van dit project.

Het HagaZiekenhuis, een van de organisaties die meedoet aan het project ON2, heeft verpleegkundige Noeska Schrijver geïnterviewd over de ervaringen met de methodiek ‘Oog voor Naasten’. Zie onderstaand het interview.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zorgen voor de patiënt is ook zorgen voor de naasten

Interview met Noeska Schrijver, senior verpleegkundige oncologie

Noeska Schrijver werkt op de verpleegafdeling Oncologie van het HagaZiekenhuis. Daar werkt zij met de methodiek Oog voor Naasten. Deze methodiek motiveert en ondersteunt zorgverleners om oog te hebben voor behoeften van naasten van patiënten met een levensverkortende ziekte.

Hoe werkt Oog voor Naasten?
Noeska: “Naasten van patiënten met een levensverkortende ziekte krijgen vaak veel voor hun kiezen. Oog voor Naasten helpt zorgverleners om systematisch in gesprek te gaan met naasten. In onze regio werken 5 verpleeghuizen, 3 ziekenhuizen, hospices en thuiszorg met deze methode. In het HagaZiekenhuis zijn we gestart op de Interne Oncologie verpleegafdeling en polikliniek.

De verpleegkundige informeert op gezette tijden bij de naaste hoe het gaat, of er vragen zijn of behoefte aan professionele ondersteuning. Een van de middelen die wij inzetten is de map Oog voor Naasten met daarin foldermateriaal. Onder meer de folder ‘Zorgen voor een ander begint bij zorgen voor mijzelf’.”

Waarom de Oog voor Naasten-methodiek?
“Het initiatief komt van Yvette van der Linden, hoofd expertisecentrum Palliatieve Zorg van het LUMC. Zij heeft onderzoek gedaan en de methodiek opgezet. Uit dit onderzoek bleek dat naasten vaak zwaar overbelast zijn.

De meeste aandacht van zorgprofessionals gaat uit naar de patiënt. Maar zorgen voor de patiënt is ook zorgen voor de naasten. Het gezicht van mensen als ze merken dat je er voor hen bent, spreekt boekdelen.”

Waarom is het belangrijk?
“Het contact met de naaste verbetert, en daardoor hebben we meer inzicht in of er problemen zijn of welke problemen wij kunnen verwachten. Patiënten doen zich soms beter voor dan ze zich werkelijk voelen. Voor hulpverleners kan een gesprek met de naaste dan heel zinvol zijn. Ook is het voor de patiënt een geruststelling te weten dat diens naasten opgevangen worden.

Je krijgt als hulpverlener vaak belangrijke aanvullende informatie van de naaste. Daarmee kun je mogelijke complicaties in het traject voor zijn.

In het land van de palliatieve zorg heb je geen tijd voor strikjes om je boodschap te verpakken. Palliatieve zorg gaat over leven aan de dagen toevoegen en geen dagen aan het leven.”

Wat is het effect op de afdeling?
“De zorgverleners krijgen meer inzicht in de wereld van de patiënt. Daardoor kunnen ze beter inspelen op de hulpvraag. De patiënt maakt zich vaak zorgen om naasten en wordt gerustgesteld als blijkt dat deze ook ondersteuning krijgen.”

Kijk voor meer informatie op Oog voor naasten (lumc.nl)


Het team van de afdeling interne geneeskunde oncologie (15A), fotograaf Lucas Krullaards HagaZiekenhuis

Het doel van Oog voor Naasten is het ondersteunen van generalistische zorgverleners in het geven van systematische voor- en nazorg aan de naasten van patiënten met een levensverkortende ziekte of kwetsbaarheid. In 2019 was de proefimplementatie van Oog voor Naasten versie 1. Hieraan werkten samen: de afdeling interne geneeskunde oncologie (15A), het palliatief team van het HagaZiekenhuis, LUMC en Propallia. In 2020 kreeg dit project een vervolg: de methodiek ‘Oog voor Naasten en Nabestaanden’ (ON2).

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl