Week van de Vraag

De ‘Week van de Vraag’ is een week waarin extra aandacht geschonken wordt aan het stellen van een open vraag aan patiënten, naasten en/of zorgverleners. Het is een toegankelijke en praktische manier om de patiënt en de naasten centraal te zetten en bewustwording bij zorgverleners te creëren.

Het is een terugkerende activiteit rondom de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ), welke wij organiseren in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg Delft-Westland-Oostland, het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Holland en het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Holland Noord.

2019
Hoe kom je erachter wat het leven prettiger kan maken voor patiënten en hun naasten in de palliatieve of terminale fase? Door het te vragen!

Meestal gaat het om kleine, relatief eenvoudige zaken, die zich afspelen op fysiek, emotioneel, sociaal of geestelijk gebied, maar die enorm belangrijk zijn voor de patiënt. Zoals kleine gebaren, aandacht of heldere informatie. Zo draag je als zorgverleners bij aan passende zorg.

Dit jaar richten de vragen zich op het uitnodigen van de patiënt om aan te geven wat hij of zij verstaat onder passende zorg. Daarnaast vragen we zorgverleners om te reflecteren.


2020
Dit jaar richten de vragen zich op de zorgverleners en hun eigen wensen voor het levenseinde. Er wordt namelijk vaak niet of te laat nagedacht over de wensen voor het levenseinde. Door het gesprek tijdig te voeren, kunnen ongewenste behandelingen en ziekenhuisopnames worden voorkomen. Bij wie kunnen we deze bewustwording beter starten dan bij de zorgverleners zelf?

Voor het kunnen aanklikken van de linkjes van de versie 2020; zie het factsheet in bijlage.

2021
Dit jaar gaan de vragen over hoe de zorgverlener omgaat met de emotionele belasting die het werk met zich mee kan brengen. Zorg eerst goed voor jezelf en wees dan van betekenis voor een ander!

2022
Dit jaar gaat de vraag over aandacht voor de nabestaanden van een overleden patiënt. Neem jij ook wel eens contact op met een nabestaande?

2023
Dit jaar vragen we extra aandacht voor deskundigheid en stellen de open vraag: “Heb jij inzicht in wat je niet weet over palliatieve zorg?

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl