Capaciteitsonderzoek palliatieve zorgplekken

Jaarlijks voert het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden een onderzoek uit naar de beschikbare capaciteit en bezetting van palliatieve zorgplaatsen in de hospices en palliatieve units in de regio Haaglanden. Daarnaast wordt er door middel van dit onderzoek inzicht gegeven in het aantal opnames van specifieke doelgroepen. Het gaat dan om patiënten met dementie, patiënten met een psychiatrische aandoening en patiënten met een migratieachtergrond. Onderstaand treft u de bevindingen van de onderzoeken aan.

Capaciteitsonderzoek palliatieve zorgplekken 2018

Capaciteitsonderzoek palliatieve zorgplekken 2019

Capaciteitsonderzoek palliatieve zorgplekken 2020

Capaciteitsonderzoek palliatieve zorgplekken 2021

Capaciteitsonderzoek palliatieve zorgplekken 2022

Wilt u meer informatie over het capaciteitsonderzoek van de palliatieve bedden in de regio Haaglanden? Neem dan contact op met Jessica Suijker.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl