Gupta rapport ‘De olifant de kamer uit’

Vanuit het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) is op 3 april het Gupta rapport ‘De olifant de kamer uit’ en de daaruit volgende Strategische agenda Transformatie palliatieve zorg gepubliceerd. Het rapport en de Strategische agenda zijn relevant voor iedereen die betrokken is bij de palliatieve zorg en de implementatie en integratie ervan in Nederland.

Het Gupta rapport ‘De olifant de kamer uit’

Het Gupta rapport ‘De olifant de kamer uit’ beschrijft de onmiskenbare urgentie dat de huidige palliatieve zorg haar potentieel nog niet altijd bereikt, waardoor patiënten in de laatste levensfase en hun naasten niet de ondersteuning krijgen die ze op dat moment nodig hebben. Er is nog een taboe op het voeren van het gesprek over de behandelwensen en -grenzen van de patiënt en naaste(n) in de laatste levensfase. Dit verlaagt de kwaliteit van leven, rouwen en sterven van hen.
Het rapport belicht daarnaast de grote potentie van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland door de implementatie van proactieve zorgplanning, gezamenlijke besluitvorming en transmurale coördinatie van zorg rondom de patiënt, zoals reeds ingezet via het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II). De implementatie van dit kwaliteitskader vraagt om een fundamentele verschuiving in denken en handelen van alle betrokken partijen. Het is daarmee precies het soort impactvolle transformatie waarvoor het Integraal Zorgakkoord (IZA) is bedoeld.

Strategische agenda Transformatie palliatieve zorg

In navolging op het Gupta rapport is de Strategische agenda Transformatie palliatieve zorg opgesteld. Het doel van deze agenda is duidelijk: de partijen streven naar palliatieve zorg die naadloos binnen het reguliere zorgproces is geïntegreerd.
Waarbij er:

~ Een optimale afstemming is over wensen, waarden en behoeften van de patiënt en naaste(n), met specifieke aandacht voor de vindbaarheid daarvan wordt gewerkt aan meer passende zorg eerder in het zorgproces en het voorkomen van niet-passende zorg later in het zorgproces (bijv. SEH bezoek of IC-opnames en/of invasieve interventies in de laatste maand).
~ Expliciet aandacht is voor de beleving van zorgprofessionals door tijdrovende administratieve en logistieke zaken aan te pakken. En aandacht voor het bijdragen aan oplossingen ten aanzien  van de capaciteit in de 1e lijn.

Van alle partijen wordt moed gevraagd om een einde te maken aan het taboe rondom het voeren van het gesprek in en over de laatste levensfase. En het vraagt een gezamenlijk optrekken van alle partijen. Alleen samen kunnen we verbeteren. We moeten de handen ineenslaan om een zorglandschap te creëren dat gegeven alle keuzedilemma’s werkelijk recht doet aan de behoeften van elke patiënt in zijn laatste levensfase.

NPPZ II-project Transformatie palliatieve zorg

Het NPPZ II-project Transformatie palliatieve zorg geeft uitvoering aan de Strategische agenda Transformatie palliatieve zorg. Wil je hier meer over weten of zelf met een IZA Transformatieplan palliatieve zorg aan de slag? Kijk dan op de Palliawebpagina Transformatie palliatieve zorg of stuur een e-mail aan nppzii@pznl.nl, ter attentie van NPPZ II-project Transformatie palliatieve zorg.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl