Zelfevaluatie palliatieve zorg

Zorgorganisaties streven naar de beste kwaliteit van palliatieve zorg voor patiënten en hun naasten. Om de kwaliteit inzichtelijk te maken en waar nodig te verbeteren, kunnen organisaties deelnemen aan kwaliteitsprojecten, audits, externe accreditatieprogramma’s en gebruikmaken van meetinstrumenten. Het is vanaf nu mogelijk om de zelfevaluatie palliatieve zorg, gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, uit te voeren. Voortdurende evaluatie en verbetering van zorg zijn principes van kwaliteitsmanagement.

Het doel van de zelfevaluatie is inzichtelijk te maken waar de organisatie als geheel, als afdeling of samenwerkingsverband staat ten opzichte van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten. Op basis van een objectieve blik kunnen conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gegeven voor gestructureerde verbetering van de palliatieve zorg. De zelfevaluatie nodigt uit om inzicht te krijgen in het niveau van de zorg, het beleid en in het kwaliteitsverbeterings- en borgingsproces (PDCA-cyclus). Het is geen kwaliteitskeurmerk of accreditatieprogramma.

De zelfevaluatie is bedoeld voor zorgorganisaties die samenwerken binnen een Netwerk Palliatieve Zorg en die hun zorg willen verbeteren door kritisch te kijken naar de kwaliteit en organisatie van hun palliatieve zorg.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de zelfevaluatie palliatieve zorg? Bekijk onderstaande bijlage, neem een kijkje in de kennisbank of neem contact op met Sven Zeilstra of Jessica Suijker.