Hernieuwde website Oog voor Naasten

Tijdens het Naasten- en Nabestaandencongres van Carend lanceert het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het LUMC – in samenwerking met Pharos en Mantelzorg – de vernieuwde website Oog voor Naasten en Nabestaanden.

Oog voor Naasten en Nabestaanden (ON2) is een traject dat organisaties zelfstandig kunnen doorlopen om de zorg voor alle naasten en nabestaanden van patiënten met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid binnen de eigen organisatie te optimaliseren.

Het ON2 traject – bestaande uit 6 stappen – ondersteunt organisaties in het optimaliseren van de zorg voor naasten en nabestaanden binnen de eigen organisatie. Diverse materialen, die het traject ondersteunen, zijn in te zien evenals te downloaden voor eigen gebruik of verspreiding. Zo is de volledige ON2 toolkit te vinden, hoe deze te gebruiken is, wat de ervaringen met de toolkit van zorgverleners en zorgorganisaties zijn en welke ondersteuning je kan krijgen bij het werken met de toolkit. Ook staan er inspirerende ervaringsverhalen op de site van zorgverleners en zorgmanagers die de zorg voor naasten en nabestaande in hun organisatie door middel van dit traject hebben verbeterd.

“Ik ga bewuster om met het welzijn van naasten en voel me daardoor ook meer verbonden met naasten. Het contact verloopt makkelijker en er zijn minder misverstanden tussen naasten en ons als zorgverleners.”

“Het ON2 traject  heeft medewerkers nieuwe kennis gebracht over hoe zij goed kunnen zorgen voor naasten. Hierdoor bieden wij een betere kwaliteit aan zorg en ondersteuning aan de naasten van onze patiënten.”

In 2021 is het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden gestart met het ZonMw-project ‘Oog voor Naasten en Nabestaanden’ (ON2). Met dit project worden zorgverleners gemotiveerd en ondersteund om (meer) oog te hebben voor de behoeften van de naasten van patiënten met een levensverkortende aandoening of kwetsbaarheid. Voor 2024 staat het breder uitrollen van de methodiek op de agenda, zodat de overige leden van het netwerk de kans krijgen om eveneens de zorg aan naasten en nabestaanden te verbeteren.

Meer informatie is hier te vinden.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl