Superdivers Dementievriendelijk Den Haag

Aanleiding en achtergrond
Bestaand algemeen welzijns- en zorgaanbod lijkt niet voldoende aan te sluiten op de behoeften en wensen van thuiswonende migrantenouderen met dementie en hun mantelzorgers. Ook is er bij mensen met een migratieachtergrond een achterstand in kennis over dementie en weten zij moeilijk de weg naar hulpverlening te vinden. De vroege signalering van dementie is bij migranten ouderen in het algemeen moeizamer.

Oudere Hagenaars met dementie en met een migratieachtergrond maken minder gebruik van professionele zorg dan vergelijkbare ouderen zonder migratieachtergrond. Uit onderzoek van neuropsycholoog Özguk Uysal-Bozkir blijkt dat migranten uit Marokko, Turkije en ouderen met Surinaams-Hindoestaanse achtergrond drie tot vier keer vaker dementie krijgen dan andere Nederlandse ouderen.

Het project richt zich op de ouderen en mantelzorgers met een Turkse, Marokkaanse en Surinaams-Hindoestaanse achtergrond in de Schilderswijk en Moerwijk. Er wordt gekozen voor een aanpak die gericht is op het versterken, verbreden, verdiepen en transformeren van het bestaande aanbod in welzijn en zorg voor ouderen met regieverlies.

Deze pagina wordt verder uitgebreid met documenten en factsheets om kennis te delen van de opbrengsten.

Voor meer informatie neem contact op met Natascha Ulehake 

 

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl