Acute zorg en kortdurend verblijf

Goede zorg, op het juiste moment, op de juiste plek

Kortdurend verblijf en acute zorg zijn in de regio Haaglanden niet zomaar – just in time – voor handen. De vraag is groter dan het aanbod. Hoe zorgen we dat patiënten op het juiste moment, de juiste zorg op de juiste plek kunnen krijgen? Met het project acute zorg en kortdurend verblijf werken we aan belangrijke verbeteringen.

Welke problematiek ligt aan project Acute Zorg en Kortdurend verblijf ten grondslag?
We signaleren op dit moment de volgende problemen:

  • Patiënten hebben te maken met lange wachttijden en soms onnodig veel verplaatsingen.
  • Huisartsen zijn veel tijd kwijt aan het regelen van een kortdurend verblijf voor patiënten.
  • Ziekenhuizen kunnen patiënten niet of moeilijk tijdig plaatsen in een kortdurend verblijf.
  • Verzorgings- en verpleeghuizen hebben nauwelijks plek. Tijdens crisisdiensten zijn de gereserveerde bedden snel vol. VVT-organisaties moeten daardoor veel ‘nee’ verkopen.

Welke verbeteringen creëren we met project acute zorg en kortdurend verblijf?
We hanteren de volgende doelstellingen:

  1. Kortere wachttijden voor patiënten die vervolgzorg nodig hebben.
  2. Geen onnodige verplaatsingen voor patiënten: de juiste zorg op de juiste plek.

Betrokken partijen
Het project Acute zorg en kortdurend verblijf is een initiatief van het bestuur van Stichting Transmurale Zorg uit 2018. Voor dit project is een projectgroep gevormd. Deelnemers zijn ziekenhuizen, huisartsen, VVT-instellingen, Basalt, Parnassia en zorgverzekeraars CZ en Menzis.

Status van project Acute zorg en kortdurend verblijf
De projectgroep heeft in 2017 een advies opgesteld met regionale afspraken over hoe we omgaan met kwetsbare patiënten die kortdurend verblijf nodig hebben. De deelprojecten worden in 2018 uitgewerkt, opgestart en gemonitord. De eerste resultaten verwachten we in 2019.

Gerelateerde projecten
Het project Acute zorg en kortdurend verblijf sluit aan op het project Vitaal Thuis. Vitaal Thuis richt zich op de preventieve fase: we verwachten dat we met de interventies uit project Vitaal Thuis de vraag naar kortdurend verblijf in de regio kunnen verlagen. Meer informatie over Vitaal Thuis vindt u hier.

Meer informatie
Wilt u meer weten over Acute zorg en kortdurend verblijf? Of wilt u van gedachten wisselen over dit project? U kunt ons bereiken via info@transmuralezorg.nl.

Kennisbank over acute zorg en kortdurend verblijf

Relevante nieuwsberichten