Per 1 januari 2020 is de Wet Zorg en Dwang van kracht. Wil jij weten welke gevolgen dat voor jou als professional heeft? Stichting Transmurale Zorg organiseert op 15 en 22 mei informatieve bijeenkomsten hierover. Info en inschrijving via; https://t.co/qHyVFz9Tp9

Load More...

Wij zijn een samenwerkingsverband van de volgende participanten