12 november is de campagne gestart rondom Advance Care Planning (ACP). Door heel Den Haag hangen posters om mensen aan te sporen het gesprek aan te gaan over hun levenseinde.

https://transmuralezorg.nl/nieuws/campagne-advance-care-planning-gestart/

#proactievezorgplanning #advancecareplanning

💡 Ter inspiratie…

Het #informatieberaad #zorg, #VIPP #Programma’s, #Twiin, #Mitz, etc etc. Wat zijn dit voor programma’s en overlegstructuren, en hoe verhouden deze zich met elkaar?

https://www.linkedin.com/posts/transmuralezorg_informatieberaad-zorg-vipp-activity-6732636831684333568-8Oly

❕❓ Wist je dat… deze week het jaarlijkse Deltaplan #Dementie Event plaatsvindt?

Het Deltaplan Dementie loopt na 8 jaar af. Benieuwd naar de opbrengsten? Bekijk de video of https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6730126882634821632

https://www.youtube.com/watch?v=73gLS08P_EQ&feature=emb_logo

Load More...

Wij zijn een samenwerkingsverband van de volgende participanten