Geannuleerd: Basisscholing palliatieve zorg voor verpleegkundigen

Thema
Basisscholing palliatieve zorg
Locatie
LUMC (geb-3, Onderwijsgebouw)
Doelgroep
Verpleegkundigen
Datum
16 januari 2020

Geannuleerd: De scholing van 16 januari 2020. De eerstvolgende basisscholing voor verpleegkundigen start op 14 april 2020.

Palliatieve zorg voor verpleegkundigen – de basis

Palliatieve zorg betekent dat een patiënt of cliënt niet meer zal genezen van een ziekte. Dan kun je denken aan kanker, maar ook COPD, hartfalen of dementie zijn ziekten waar mensen niet van kunnen genezen. Toch worden veel mensen in de palliatieve fase van hun ziekten nog behandeld. Ben je als verpleegkundige vaak betrokken bij deze patiënten dan biedt deze nascholing je kennis en inzichten voor verdere professionalisering.

Het proces van palliatieve zorg start op het moment dat de patiënt hoort dat genezing niet meer mogelijk is.

Ben je als verpleegkundige vaak betrokken bij deze patiënten dan biedt deze nascholing je kennis en inzichten voor verdere professionalisering. Deze driedaagse nascholing organiseren wij samen met Educatie Zorgsector LUMC, Expertise team palliatieve zorg LUMC en de netwerken Palliatieve zorg Leiden en Delft.

In het lesprogramma staat jouw patiënt met zijn naasten centraal. Het uitgangspunt bij de leeractiviteiten is leren herkennen. Welke vragen en signalen hoor en zie ik bij mijn patiënten en zijn naasten en wat kan ik als verpleegkundige in die specifieke situatie aan zorg en begeleiding geven.

In het programma kan je de volgende onderwerpen verwachten:

  • Wat is palliatieve zorg: ontstaan, begrippen, kaders en waar staan we nu
  • Organisatie en continuïteit  van palliatieve zorg: regionaal en landelijk
  • Symptoommanagent verdeeld over een aantal blokken: pijn, delier, benauwdheid, vocht en voeding
  • Existentiële zorg: hoop en zingeving
  • Stervensfase: zorgen in de laatste dagen, beslissingen nemen en zorg na het overlijden.

In alle leeractiviteiten wordt tevens aandacht besteed aan communicatie en ethiek.
Iedere maand is er één lesdag. Ter overbrugging in de tijd zijn er kleine opdrachten om met de lesstof aan de slag te gaan.

Deze dagen zijn inclusief catering.

Accreditatie is aangevraagd bij de V&V.

Doelgroep
Verpleegkundigen

Programma

  • 16 januari 2020
  • 30 januari 2020
  • 4 februari 2020

Certificering
Na het volgen van het volledige programma ontvang je een certificaat van het LUMC.

Aanmelden
Klik hier voor meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden.