Bijeenkomst ‘na de diagnose dementie’

Thema
Dementie
Locatie
Wordt bekend gemaakt
Doelgroep
Personen net vastgesteld met dementie en mantelzorgers
Datum
27 september 2021
Tijd
van 19.00 tot 21.00

Het is voor mensen met dementie en hun naasten niet altijd duidelijk wat de diagnose dementie betekent. En wat de mogelijkheden voor zorg en ondersteuning zijn. Om dit te verbeteren is het Netwerk Dementie Haaglanden gestart met het project ‘Educatie na de diagnose dementie’.

Het doel van deze bijeenkomst om bij de persoon met dementie en diens naaste(n), inzicht, begrip, acceptatie en vertrouwen rondom de diagnose dementie te vergroten. Dit willen we doen door middel van voorlichting, scholing en het bespreekbaar maken van de ziekte en beleving.