Casuïstiekbespreking | Communicatie met patiënt en naasten, en tussen zorgverleners

Thema
Communicatie met patiënt en naasten, en tussen zorgverleners
Locatie
Basalt, Vrederustlaan 180 te Den Haag
Doelgroep
Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met ervaring met palliatieve/terminale zorg uit alle soorten zorginstellingen
Datum
22 november 2022
Tijd
van 16.45 tot 19.00

Uitnodiging voor verpleegkundigen dinsdag 22 november 2022

Scholing over communicatie met patiënt en naasten, maar ook tussen zorgverleners

Vereniging Transmurale Zorg en het consultatieteam Haaglanden van PZNL organiseren op dinsdag 22 november 2022 een scholing over communicatie met patiënt en naasten, maar ook tussen zorgverleners in de palliatieve fase. In deze interactieve bijeenkomst worden theorie en praktijk met elkaar verbonden.

Juist wanneer mensen ziek zijn, realiseren ze zich dat leven en gezondheid broos en kwetsbaar zijn. Men ondervindt niet alleen zijn eigen machteloosheid, maar ook de afhankelijkheid van de kennis en ondersteuning van anderen.

In de palliatieve fase krijgt de patiënt en naasten te maken met verschillende klachten en problemen. Hiervoor zal hij dan ook te maken krijgen met verschillende zorgverleners, zoals bijvoorbeeld een (huis)arts, (wijk)verpleegkundige, apotheker, fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog of een geestelijk verzorger. Palliatieve zorg vraagt om samenwerking tussen de diverse bij palliatieve zorg betrokken organisaties, zorgverleners, andere hulpverleners en mantelzorgers, rondom én met de patiënt. Deze samenwerking is nodig omdat de patiënt (en zijn naasten) het uitgangspunt en middelpunt van de geboden zorg moet zijn. Muren, schotten en domeinen mogen de samenwerking en afstemming niet hinderen. Alleen zo kunnen de patiënt (en diens naasten) met eigen wensen, waarden en behoeften het uitgangs- en middelpunt van de geboden zorg zijn, zoals die in het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland wordt omschreven.

Hoe werken we in de palliatieve zorg samen? Met wie, wanneer, waar? Wie doet wat? En wie zet je wanneer in? Hoe vinden we elkaar? Wat is ieders expertise? In deze bijeenkomst gaan we op zoek naar antwoorden hierop, met als doel dat we elkaars expertise kennen en weten hoe we die in kunnen zetten.

Tijd
17.00 – 19.00 uur

Locatie
Basalt, Vrederustlaan 180 te Den Haag

Doel
In deze bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over de rol, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende disciplines in de palliatieve zorg, hun samenwerking met elkaar en met de patiënt en diens naasten.

Doelgroep
Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met ervaring met palliatieve / terminale zorg uit alle soorten zorginstellingen.

Programma
16.45    Ontvangst met broodjes, koffie en thee
17.00    Casuïstiekbespreking met een combinatie van onderlinge uitwisseling en theorie
19.00    Afsluiting

Docenten
Marion Wouters, palliatief verpleegkundige en consulent palliatieve helpdesk regio Haaglanden
Toon Vessies, geestelijk verzorger en consulent palliatieve helpdesk regio Haaglanden

Kosten
Werknemers van leden van het netwerk kunnen gratis deelnemen aan deze casuïstiekbespreking. Kosten voor niet-leden zijn € 25,00 p.p.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden tot en met donderdag 17 november 2022 via het aanmeldingsformulier hieronder. Na je aanmelding ontvang je een bevestiging per email, waarna wij rekenen op je komst. Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen en we streven naar een gemengde groep (met deelnemers uit hospices, palliatieve units, thuiszorgorganisaties & ziekenhuizen).

Deelnemers worden uitgenodigd om casuïstiek of concrete praktische vragen aan te leveren bij de aanmelding.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen.

Inlichtingen
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sven Zeilstra (Programmaleider palliatieve zorg) via Sven.Zeilstra@transmuralezorg.nl of 06 1168 0197.

We hopen dat je op dinsdag 22 november 2022 aanwezig bent bij deze casuïstiekbespreking!