Casuïstiekbespreking doorbehandelen, of niet? – online

Thema
Doorbehandelen, of niet?
Locatie
Online (link volgt een paar dagen voorafgaand aan de bijeenkomst)
Doelgroep
Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met ervaring met palliatieve/terminale zorg uit alle soorten zorginstellingen
Datum
28 september 2021
Tijd
van 17.00 tot 18.45

Vereniging Transmurale Zorg en het consultatieteam HDWO van vereniging Fibula organiseren op dinsdag 28 september 2021 een casuïstiekbespreking over doorbehandelen, of niet? In de media wordt een beeld geschetst dat artsen in de laatste levensfase van een patiënt, te lang doorbehandelen. Twee op de drie artsen vinden ook dat veel mensen nu te lang doorbehandeld worden. De dood lijkt iets wat je koste wat het kost moet vermijden. Tegen een soms hoge prijs, op de kwaliteit van leven. Wanneer is medisch ingrijpen niet meer zinvol? Verpleegkundigen lijken bij deze overweging geen partij te zijn. Toch zijn wij dat wel degelijk. Wanneer een palliatieve patiënt een behandeling ondergaat die weinig kans van slagen heeft, zijn verpleegkundigen vaak nauw betrokken bij de uitvoering. Wat maakt  dat verdere behandeling weliswaar mogelijk, maar niet meer zinvol is?

We zijn gewend om in oorlogstermen over bijv. kanker te spreken; mensen ‘vechten’ tegen de ziekte en ‘winnen’ of ‘verliezen’ die ‘strijd’. Wie zo’n strijd niet wint, heeft dan kennelijk niet hard genoeg gevochten. Maar ziekte is geen gevecht, ziekte is ziekte, en genezing is niet afhankelijk van inzet of wilskracht, maar van het aanslaan van de behandeling. Patiënten hebben de keuze om zich niet te laten behandelen, maar ervaren ze dat ook zo? O.a. dit, komt aan de orde  in deze interactieve bijeenkomst. Wij zijn benieuwd wat jij tegenkomt in jouw praktijk.

Tijd
17.00 – 18.45 uur (Inclusief korte pauze)

Locatie
Digitaal via Zoom (De link volgt een paar dagen voorafgaand aan de bijeenkomst)

Doel
Onderlinge uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen aan de hand van reële casussen. Deelnemers worden van harte uitgenodigd om vooraf casuïstiek of concrete vragen aan te leveren. Indien nodig maken de docenten een keuze uit de aangeleverde casussen om tot een brede invulling van de avond te komen.

Doelgroep
Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met ervaring met palliatieve/terminale zorg uit alle soorten zorginstellingen.

Programma
16.50      Digitale inloop
17.00      Casuïstiekbespreking met een combinatie van onderlinge uitwisseling en theorie
18.45      Afsluiting

Docenten
Marijke Tonino, arts voor verstandelijk gehandicapten, kaderarts palliatieve zorg en consulent palliatieve helpdesk regio Haaglanden/DWO
Marion Wouters, palliatief verpleegkundige en consulent palliatieve helpdesk regio Haaglanden/DWO

Aanmelden
Je kunt je aanmelden tot en met donderdag 23 september 2021 via onderstaand aanmeldingsformulier.

Na je aanmelding ontvang je een bevestiging per e-mail, waarna wij rekenen op je komst. Er kunnen maximaal 16 personen deelnemen en we streven naar een gemengde groep (met deelnemers uit hospices, palliatieve units, thuiszorgorganisaties & ziekenhuizen).

Deelnemers worden uitgenodigd om casuïstiek of concrete praktische vragen aan te leveren bij de aanmelding.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen.

Inlichtingen
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sven Zeilstra (Programmaleider palliatieve zorg) via Sven.Zeilstra@transmuralezorg.nl of 06-11680197.

We hopen dat je op dinsdag 28 september 2021 aanwezig bent bij deze casuïstiekbespreking!