Casuïstiekbespreking | Hersenmetastasen in de palliatieve fase -Online

Thema
Hersenmetastasen in de palliatieve fase - Online
Locatie
Online
Doelgroep
Verpleegkundigen en verzorgenden
Datum
23 mei 2023
Tijd
van 16.00 tot 17.30

Oncologische patiënten hebben 10-40% kans op het ontwikkelen van hersenmetastasen. Door langere overleving van patiënten neemt deze kans toe. Bij uitzaaiingen in de hersenen is het bijna nooit mogelijk om te genezen. Patiënten en hun naasten bemerken verschillende veranderingen en/of klachten, zoals gedragsverandering, hoofdpijn, duizeligheid, krachtsverlies, epilepsie, moeite met spreken en sufheid.
Het doel van de behandeling is om de groei van de hersenmetastasen te remmen, klachten te verminderen, en hierdoor de kwaliteit van leven te verbeteren. Bestraling is één van de methodes om deze uitzaaiingen te behandelen. In de praktijk lopen patiënten, naasten en zorgverleners tegen verschillende problemen aan. In deze bijeenkomst wordt ingegaan op de huidige mogelijkheden voor behandeling en begeleiding van patiënt en naasten. Hierbij komt ook de voor deze groep belangrijke proactieve zorgplanning aan bod.

In deze interactieve bijeenkomst worden theorie en praktijk met elkaar verbonden door onderlinge uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen aan de hand van reële casussen. Deelnemers worden van harte uitgenodigd om vooraf casuïstiek of concrete vragen aan te leveren. Indien nodig maken de docenten een keuze uit de aangeleverde casussen om tot een brede invulling van de scholing te komen.

Doelgroep
Verpleegkundigen niveau 4 en 5 en verzorgenden met ervaring met palliatieve zorg uit alle soorten zorginstellingen.

Datum
Dinsdag 23 mei 2023

Tijd
16.00 – 17.30 uur

Locatie
Online via Zoom – link volgt na aanmelding

Kosten
Kosteloos voor professionals, werkzaam bij organisaties die aangesloten zijn bij het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden. Voor overige deelnemers bedragen de kosten €25,-. Netwerkleden krijgen voorrang bij inschrijving.

Aanmelden:
Via het aanmeldformulier hieronder.

Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen.
Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Sven Zeilstra (Programmaleider palliatieve zorg) via Sven.Zeilstra@transmuralezorg.nl of 06 1168 0197. Deelnemers worden uitgenodigd om casuïstiek of concrete praktische vragen aan te leveren bij de aanmelding. Aanmelden kan via het aanmeldformulier hieronder.