Casuïstiekbespreking over Advance Care Planning (ACP)

Thema
Advance Care Planning (ACP)
Locatie
ZOOM (Link volgt een paar dagen voorafgaand aan de bijeenkomst.)
Doelgroep
Verpleegkundigen niveau 4 en 5
Datum
16 februari 2021
Tijd
van 17.00 tot 18.45

Uitnodiging voor verpleegkundigen dinsdag 16 februari 2021 (Digitaal)

Casuïstiekbespreking over Advance Care Planning (ACP)  

Vereniging Transmurale Zorg en het consultatieteam HDWO van vereniging Fibula organiseert op dinsdag 16 februari 2021 een casuïstiekbespreking over Advance Care Planning (ACP). In deze interactieve bijeenkomst worden theorie en praktijk met elkaar verbonden.

Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt mensen om na te denken over hoe zij de palliatieve fase zelf willen inrichten of hoe ze de rol van naaste op zich willen nemen. Het is belangrijk dat zorgverleners deze fase leren herkennen en hierover met de patiënt en naasten in gesprek kunnen op een manier die aansluit bij de persoonlijke beleving van de patiënt. De wensen en behoeften van de patiënt en naasten kunnen dan aan de hand van gezamenlijke besluitvorming, geïnventariseerd en vastgelegd worden. ACP is bewezen effectief in het beter op elkaar laten aansluiten van gewenste en ontvangen zorg. De uitvoering van ACP vraagt om verantwoordelijkheden van verschillende zorgverleners, zo ook verpleegkundigen.

‘Anticiperende zorg levert meer passende zorg op, die aansluit bij de wensen van patiënten. Het leidt tot minder crisisbeslissingen, die nogal eens resulteren in overbehandeling’. We koppelen deze benadering niet aan een ernstig ziektebeeld, maar aan ouderen met chronische ziekten, van wie onduidelijk is hoe lang ze nog zullen leven. Juist dan moet je het gesprek voeren, en niet eenmalig maar terugkerend, want opvattingen kunnen veranderen’.   ‘Er valt nog veel te verbeteren. Zorgverleners zeggen regelmatig dat ze al met ACP werken, maar dan doelen ze vooral op afspraken met patiënten als: geen ziekenhuisopname, reanimatie of antibiotica meer. Dat zijn geen zorgdoelen; je moet ook aangeven wat je dan wél doet. ACP kan bijvoorbeeld onnodige of ongewenste behandelingen voorkomen en duidelijkheid scheppen over wensen van de patiënt wanneer deze niet meer zelf kan communiceren’, hoogleraar ouderengeneeskunde Cees Hertogh aan het VUmc.

Tijd
17.00 – 18.45 uur (Inclusief korte pauze)

Locatie
Digitaal via Zoom (De link volgt een paar dagen voorafgaand aan de bijeenkomst.)

Doel
Onderlinge uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen aan de hand van reële casussen. Deelnemers worden van harte uitgenodigd om vooraf casuïstiek of concrete vragen aan te leveren.  Indien nodig maken de docenten een keuze uit de aangeleverde casussen.

Doelgroep
Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met ervaring met palliatieve / terminale zorg uit alle soorten zorginstellingen.

Programma
16.50      Digitale inloop
17.00      Casuïstiekbespreking met een combinatie van onderlinge uitwisseling en theorie
18.45     Afsluiting

Docenten
Wim Jabroer: (kader)huisarts en arts consulent palliatieve helpdesk regio Haaglanden/DWO
Marianne Lucassen: verpleegkundige specialistisch team en verpleegkundig consulent palliatieve helpdesk regio Haaglanden/DWO

Aanmelden
Je kunt je aanmelden tot woensdag 10 februari 2021 via onderstaand aanmeldformulier.

Na je aanmelding ontvang je een bevestiging per e-mail, waarna wij rekenen op jouw deelname. Er kunnen maximaal 16 personen deelnemen en we streven naar een gemengde groep (met deelnemers uit hospices, palliatieve units, thuiszorgorganisaties & ziekenhuizen).

Deelnemers worden uitgenodigd om casuïstiek of concrete praktische vragen aan te leveren bij de aanmelding.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen.

Inlichtingen
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sven Zeilstra (Programmaleider palliatieve zorg) via Sven.Zeilstra@transmuralezorg.nl of 06-11680197.

We hopen dat je op dinsdag 16 februari 2021 aanwezig bent bij deze casuïstiekbespreking!