Casuïstiekbespreking over bewust afzien van vocht en voeding – online

Thema
Bewust afzien van vocht en voeding (BAVV)
Locatie
ZOOM (Link volgt een paar dagen voorafgaand aan de bijeenkomst.)
Doelgroep
Verpleegkundigen niveau 4 en 5
Datum
22 april 2021
Tijd
van 17.00 tot 18.45

Uitnodiging voor verpleegkundigen donderdag 22 april 2021 (online)

Casuïstiekbespreking over bewust afzien van vocht en voeding (BAVV) om het levenseinde te bespoedigen

Vereniging Transmurale Zorg en het consultatieteam HDWO van vereniging Fibula organiseren op donderdag 22 april 2021 een casuïstiekbespreking over BAVV om het levenseinde te bespoedigen. In deze interactieve bijeenkomst worden theorie en praktijk met elkaar verbonden.

Er zijn verschillende beslissingen rondom het levenseinde te onderscheiden zoals euthanasie, palliatieve sedatie en verschillende vormen van behandelverboden zoals een niet-reanimatieverklaring. Een relatief weinig onderzochte vorm van beslissingen rondom het levenseinde gaat over bewust afzien van vocht en voeding om het levenseinde te bespoedigen.

Artsen, verpleegkundigen en verzorgenden zullen naar verwachting steeds vaker te maken krijgen met de situatie dat een patiënt bewust wil afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen. Er is behoefte aan kennis om deze patiënten goed voor te bereiden, te begeleiden en adequate palliatieve zorg te geven. (KNMG 2020). Sinds 2014 bestaat de KNMG-handreiking ‘Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen’ die ingaat op het adequaat en proportioneel verlichten van het lijden. Om uiteenlopende redenen kan een patiënt ervoor kiezen om bewust te stoppen met eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen. Een aanzienlijk aantal patiënten dat tot dit besluit komt, heeft te maken gehad met een afgewezen euthanasieverzoek. Wat kom jij tegen in jouw praktijk? Wat loopt goed, wat minder goed? Laat het ons weten op deze casuïstiekbespreking.

Tijd
17.00 – 18.45 uur (Inclusief korte pauze)

Locatie
Digitaal via Zoom (de link volgt een paar dagen voorafgaand aan de bijeenkomst).

Doel
Onderlinge uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen aan de hand van reële casussen. Deelnemers worden van harte uitgenodigd om vooraf casuïstiek of concrete vragen aan te leveren. Indien nodig maken de docenten een keuze uit de aangeleverde casussen om tot een brede invulling van de avond te komen.

Doelgroep
Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met ervaring met palliatieve / terminale zorg uit alle soorten zorginstellingen.

Programma
16.50     Digitale inloop
17.00     Casuïstiekbespreking met een combinatie van onderlinge uitwisseling en theorie
18.45     Afsluiting

Docenten
Maarten Dekker, (kader)huisarts en arts consulent palliatieve helpdesk regio Haaglanden/DWO
Toon Vessius, geestelijk verzorger en consulent palliatieve helpdesk regio Haaglanden/DWO.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden tot en met donderdag 17 april 2021 via het aanmeldingsformulier hieronder. Na je aanmelding ontvang je een bevestiging per email, waarna wij rekenen op jouw deelname. Er kunnen maximaal 16 personen deelnemen en we streven naar een gemengde groep (met deelnemers uit hospices, palliatieve units, thuiszorgorganisaties & ziekenhuizen).

Deelnemers worden uitgenodigd om casuïstiek of concrete praktische vragen aan te leveren bij de aanmelding.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen.

Inlichtingen
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sven Zeilstra (Programmaleider palliatieve zorg) via Sven.Zeilstra@transmuralezorg.nl of 06-11680197.

We hopen dat je op donderdag 22 april 2021 aanwezig bent bij deze casuïstiekbespreking!