GEANNULEERD – Casuïstiekbespreking over palliatieve zorg en het delier

Thema
Palliatieve zorg en het delier
Locatie
Basalt, Vrederustlaan 180 in Den Haag
Doelgroep
Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met ervaring met palliatieve/terminale zorg uit alle soorten zorginstellingen
Datum
18 november 2021
Tijd
van 17.00 tot 19.30

Vereniging Transmurale Zorg en het consultatieteam HDWO van vereniging Fibula organiseren op 18 november 2021 een casuïstiekbespreking over palliatieve zorg en het delier. In deze interactieve bijeenkomst worden theorie en praktijk met elkaar verbonden.

Het komt wel eens voor dat een voorheen volkomen normaal functionerende patiënt in de palliatieve fase ineens verward gedrag gaat vertonen; de patiënt kan een delier hebben. Dat stelt jou als zorgverlener voor problemen en leidt vaak tot gevoelens van onmacht. Ook voor de familie en naasten van de patiënt is het een heel moeilijke situatie, m.n. omdat het van de toch al kostbare tijd af gaat en omdat het moeilijk is om aan te moeten zien dat iemand compleet anders reageert dan normaal. Een delier kan voor de patiënt een zeer angstige ervaring zijn, die om een adequate aanpak vraagt. Desondanks levert het in de praktijk nog wel eens problemen op om de klachten of verschijnselen te herkennen die horen bij het delier. Het is ook niet altijd eenvoudig de mogelijke oorzaak te achterhalen en/of de klachten afdoende te bestrijden.

Het woord delier komt van het Griekse ‘lêros’ = gekkenpraat, onzin; en van het Latijnse ‘delirare’ of ‘delira decedere’ = buiten de schreef of vore treden, ontsporen (2021, Pallialine delier).

Wat kom jij tegen in jouw praktijk? Wat loopt goed, wat minder goed? Laat het ons weten op deze casuïstiekbespreking.

Tijd
17.00 – 19.30 uur

Locatie
Basalt, Vrederustlaan 180 te Den Haag.

Let op: Basalt werkt met een toegangscontrole. Bezoekers zullen gevraagd worden om de CoronaCheck app te tonen. Bezoekers die geen vaccinatie-, herstel- of negatief testbewijs hebben, worden gevraagd een mondkapje te dragen en zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden. Het mondkapje wordt door de receptie/balie uitgereikt. Hou er alsjeblieft rekening mee dat de toegangscontrole mogelijk een korte tijd duurt.

Doel
Onderlinge uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen aan de hand van reële casussen. Deelnemers worden van harte uitgenodigd om vooraf casuïstiek of concrete vragen aan te leveren. Indien nodig maken de docenten een keuze uit de aangeleverde casussen om tot een brede invulling van de avond te komen.

Doelgroep
Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met ervaring met palliatieve / terminale zorg uit alle soorten zorginstellingen.

Programma
17.00    Ontvangst met broodjes, koffie en thee
17.30    Casuïstiekbespreking met een combinatie van onderlinge uitwisseling en theorie
19.30    Afsluiting

Docenten
De docent is Jeannet van Noord, verpleegkundig specialist in het LUMC en consulent Palliatieve Zorg.

Kosten
Werknemers van leden van het netwerk kunnen gratis deel nemen aan deze casuïstiekbespreking. Kosten voor niet-leden zijn €25,- p.p.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden tot en met donderdag 11 november 2021 via het aanmeldingsformulier hieronder. Na je aanmelding ontvang je een bevestiging per email, waarna wij rekenen op je komst. Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen en we streven naar een gemengde groep (met deelnemers uit hospices, palliatieve units, thuiszorgorganisaties & ziekenhuizen).

Deelnemers worden uitgenodigd om casuïstiek of concrete praktische vragen aan te leveren bij de aanmelding. Een link naar het aanmeldformulier is terug te vinden op de website van Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen.

Inlichtingen
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sven Zeilstra (Programmaleider palliatieve zorg) via Sven.Zeilstra@transmuralezorg.nl of 06-11680197.

We hopen dat je op donderdag 18 november 2021 aanwezig bent bij deze casuïstiekbespreking!