Casuïstiekbespreking | Herziene richtlijn palliatieve sedatie

Thema
Herziene richtlijn palliatieve sedatie
Locatie
Basalt, Vrederustlaan 180 te Den Haag
Doelgroep
Verpleegkundigen en verzorgenden
Datum
25 april 2023
Tijd
van 17.00 tot 19.30

Palliatieve sedatie is een medische handeling die in de laatste fase van het leven steeds meer wordt ingezet. De Multidisciplinaire Richtlijn Palliatieve Sedatie is herzien en in 2022 officieel uitgekomen.

De richtlijn is op een aantal punten herzien. Zo staat een multidisciplinaire en multi-dimensionele aanpak centraal in de zorg voor ernstig zieke patiënten met meerdere complexe symptomen. Artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals komen in nauwe samenwerking met elkaar tot de best mogelijke zorg om het lijden van deze patiënten zo goed mogelijk te verlichten. In de nieuwe richtlijn is o.a. meer aandacht voor het vroegtijdig en proactief bespreken van palliatieve sedatie en de taak van verpleegkundigen bij palliatieve sedatie. In deze scholing komt ook het  aangepaste doseringsschema aan bod en het onderwerp acute sedatie.

In deze interactieve bijeenkomst worden theorie en praktijk met elkaar verbonden door onderlinge uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen aan de hand van reële casussen. Deelnemers worden van harte uitgenodigd om vooraf casuïstiek of concrete vragen aan te leveren. Indien nodig maken de docenten een keuze uit de aangeleverde casussen om tot een brede invulling van de scholing te komen.

Doelgroep
Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met ervaring met palliatieve zorg uit alle soorten zorginstellingen.

Datum
Dinsdag 25 april

Tijd
17.00 – 19.30 uur

Locatie
Basalt, Vrederustlaan 180, Den Haag

Kosten
Werknemers van leden van het netwerk kunnen gratis deel nemen aan deze scholing. Kosten voor niet-leden zijn € 25,00 p.p.. Netwerkleden krijgen voorrang bij inschrijving.

Aanmelden
Voor 21 april 2023 via het aanmeldformulier hieronder.

Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen.
Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Sven Zeilstra (Programmaleider palliatieve zorg) via Sven.Zeilstra@transmuralezorg.nl of 06 – 1168 0197.