Casuïstiekbespreking voor verpleegkundigen (VOL)

Thema
Chronische ziektes en palliatieve zorg
Locatie
ZOOM (Link volgt een paar dagen voorafgaand aan de bijeenkomst)
Doelgroep
Verpleegkundigen
Datum
8 december 2020
Tijd
van 17.00 tot 18.45

Uitnodiging voor verpleegkundigen dinsdag 8 december 2020 (Digitaal)

Voor deze bijeenkomst is het maximum aantal aanmeldingen bereikt. Aanmelden voor deze bijeenkomst is daardoor niet meer mogelijk.

Casuïstiekbespreking over chronische ziektes en palliatieve zorg

Vereniging Transmurale Zorg en het consultatieteam HDWO van Fibula organiseren op 8 december 2020 een casuïstiekbespreking over palliatieve zorg bij de chronische ziektes hartfalen, COPD en de ziekte van Parkinson. In deze interactieve bijeenkomst worden theorie en praktijk met elkaar verbonden.

De ziekte van Parkinson is een complexe chronische ziekte waarvoor geen genezing mogelijk is. De behandeling is gericht op verbeteren van kwaliteit van leven en verlichten van symptomen. De levensverwachting van Parkinsonpatiënten is gemiddeld twee jaar korter dan die van mensen zonder de ziekte. De raakvlakken tussen de Parkinsonzorg en palliatieve zorg zijn groot. Toch ontvangen veel patiënten inadequate palliatieve zorg.

Op welk moment de palliatieve fase bij een patiënt met COPD of hartfalen start is vaak onduidelijk, omdat het ziekteverloop zich niet of nauwelijks laat voorspellen en/of grillig is. COPD behoort tot de top 5 van de ziekten met de hoogste sterfte in Nederland. Naar schatting heeft 1/5 van deze patiënten een ernstig tot zeer ernstig COPD. Het beloop bij COPD is gekenmerkt door een gestage achteruitgang, onderbroken door vaak plotseling optredende, moeilijk te voorspellen exacerbaties. Hartfalen is vooral een aandoening van patiënten boven de 70 jaar. Binnen vijf jaar na het stellen van de diagnose is 50% van de patiënten overleden. De levensverwachting bij vergevorderd en ook terminaal hartfalen is moeilijk voorspelbaar. Naar schatting sterft 50% van de patiënten met hartfalen plotseling en relatief onverwacht. Een patiënt met een vergevorderd stadium van hartfalen of COPD heeft vergelijkbare problemen en behoeften als patiënten met een andere ongeneeslijke ziekte in de palliatieve fase. Deze patiënten krijgen relatief laat palliatieve zorg, waardoor onnodig ziekenhuisopnames en crisissituaties ontstaan.

Tijd
17.00 – 18.45 uur (Inclusief korte pauze)

Locatie
Digitaal via Zoom (De link volgt een paar dagen voorafgaand aan de bijeenkomst)

Doel
Onderlinge uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen aan de hand van reële casussen. Deelnemers worden van harte uitgenodigd om vooraf casuïstiek of concrete vragen aan te leveren.  Indien nodig maken de docenten een keuze uit de aangeleverde casussen om tot een brede invulling van de avond te komen.

Doelgroep
Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met ervaring met palliatieve / terminale zorg uit alle soorten zorginstellingen.

Programma
16.50    Digitale inloop
17.00    Casuïstiekbespreking met een combinatie van onderlinge uitwisseling en theorie
18.45    Afsluiting

Docenten
Paulus Falke: (kader)huisarts en arts consulent palliatieve helpdesk regio Haaglanden/DWO
Nicolette Koning: verpleegkundige en verpleegkundig consulent palliatieve helpdesk regio Haaglanden/DWO

Kosten
Deze digitale bijeenkomst wordt gratis aangeboden voor zowel leden als niet-leden.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden tot donderdag 3 december 2020 via onderstaand aanmeldingsformulier.

Na je aanmelding ontvang je een bevestiging per e-mail, waarna wij rekenen op jouw deelname. Er kunnen maximaal 16 personen deelnemen en we streven naar een gemengde groep (met deelnemers uit hospices, palliatieve units, thuiszorgorganisaties & ziekenhuizen).

Deelnemers worden uitgenodigd om casuïstiek of concrete praktische vragen aan te leveren bij de aanmelding.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen.

Inlichtingen
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sven Zeilstra (Programmaleider palliatieve zorg) via Sven.Zeilstra@transmuralezorg.nl of 06-11680197.

We hopen dat je op dinsdag 8 december 2020 aanwezig bent bij deze digitale casuïstiekbespreking!

Voor deze bijeenkomst is het maximum aantal aanmeldingen bereikt. Aanmelden voor deze bijeenkomst is daardoor niet meer mogelijk.