Casuïstiekbespreking voor verpleegkundigen (Niveau 4 & 5)

Thema
Euthanasie en voltooid leven
Locatie
Basalt
Doelgroep
Verpleegkundigen (Niveau 4 & 5)
Datum
19 november 2019
Tijd
van 17.00 tot 19.30

Uitnodiging voor verpleegkundigen dinsdag 19 november 2019

Casuïstiekbespreking over euthanasie en voltooid leven

Het netwerk palliatieve zorg Haaglanden en de Helpdesk Haaglanden-DWO van het IKNL organiseert op 19 november 2019 een casuïstiekbespreking over euthanasie en voltooid leven. In deze interactieve bijeenkomst worden theorie en praktijk met elkaar verbonden. Je kunt ook vooraf zelf casuïstiek inbrengen, dit wordt zeer op prijs gesteld.

De euthanasiediscussie lijkt ingewikkelder dan ooit tevoren nu ook het concept ‘voltooid leven’ een rol speelt. Op dit moment is het lijden aan een medische aandoening, zoals bijvoorbeeld een terminale vorm van kanker of een zogeheten stapeling van ouderdomsklachten, een vereiste voor het toepassen van euthanasie. Er zijn echter ook andere, niet-medische redenen voor een stervenswens, zoals het gevoel hebben dat je leven voltooid is. Sommige ouderen die om deze reden een stervenswens hebben, dienen een verzoek in tot euthanasie, maar dat wordt niet ingewilligd omdat het lijden geen medische oorzaak heeft. De onderwerpen euthanasie en voltooid leven roepen veel vragen en discussie op. Een eenduidige omschrijving van voltooid leven is moeilijk te geven omdat het vooral om een uiterst persoonlijke ervaring gaat, die voor iedereen anders zal zijn. “Niemand zal ooit over een ander kunnen zeggen dat zijn leven voltooid is. Iemand zal dat uiteindelijk alleen zelf kunnen bepalen, omdat het een persoonlijke ervaring is”, sprak D66-Tweede Kamerlid Pia Dijkstra.

In de casuïstiekbespreking voor verpleegkundigen (niveau 4 en 5) gaan we a.d.h.v. casuïstiek met elkaar in gesprek over euthanasie en voltooid leven. Wat zijn jouw ervaringen en vragen m.b.t. euthanasie en voltooid leven? Stuur vooraf je casus met je vragen naar ons op, zodat we in deze casuïstiekbespreking hiermee aan de slag kunnen!

Tijd
17.00 – 19.30 uur

Locatie
Basalt, Vrederustlaan 180 te Den Haag

Doel
Onderlinge uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen aan de hand van reële casussen. Deelnemers worden van harte uitgenodigd om vooraf casuïstiek of concrete vragen aan te leveren. Indien nodig maken de docenten een keuze uit de aangeleverde casussen om tot een brede invulling van de avonden te komen.

Doelgroep
Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met ervaring met palliatieve / terminale zorg uit alle soorten zorginstellingen.
Medewerkers van organisaties die lid zijn van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden hebben voorrang op medewerkers van organisaties die geen lid zijn.

Programma
17.00    Ontvangst met broodjes, koffie, thee
17.30    Casuïstiekbespreking met een combinatie van onderlinge uitwisseling en theorie
19.30    Afsluiting

Docenten
Wim Jabroer, (kader)huisarts en lid consultatieteam HDWO
Marion Wouters, verpleegkundige en lid consultatieteam HDWO

Aanmelden
Je kunt je aanmelden tot 11 november 2019 via onderstaand aanmeldingsformulier.

Uiterlijk een week voorafgaand aan de bijeenkomst, ontvang je per e-mail een bevestiging van jouw aanmelding. Wij rekenen dan ook op je komst. Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen en we streven naar een gemengde groep (met deelnemers uit hospices, palliatieve units, thuiszorgorganisaties & ziekenhuizen).

Deelnemers worden uitgenodigd om casuïstiek of concrete praktische vragen aan te leveren bij de aanmelding.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen.

Inlichtingen
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sven Zeilstra (Netwerkcoördinator) via Sven.Zeilstra@transmuralezorg.nl of 06-11680197.

We hopen dat je op dinsdag 19 november 2019 aanwezig bent bij deze casuïstiekbespreking!