Casuïstiekbespreking voor verpleegkundigen (Niveau 4 & 5)

Thema
Dementie en palliatieve zorg
Locatie
Basalt
Doelgroep
Verpleegkundigen (Niveau 4 & 5)
Datum
13 februari 2020
Tijd
van 17.00 tot 19.30

Uitnodiging voor verpleegkundigen donderdag 13 februari 2020

Casuïstiekbespreking over dementie en palliatieve zorg

Vereniging Transmurale Zorg en de Helpdesk Haaglanden-DWO van het IKNL organiseert op donderdag 13 februari 2020 een casuïstiekbespreking over dementie en palliatieve zorg. In deze interactieve bijeenkomst worden theorie en praktijk met elkaar verbonden.

Dementie is een ingrijpend proces voor de patiënt en diens naasten. Het organiseren van zorg en de communicatie over alledaagse en ingewikkelde zaken vraagt veel inzicht en vaardigheden van zorgverleners. Dementie is niet te genezen of te voorkomen. Er is een onomkeerbaar proces op gang gezet. De uitwerking van de ziekte is zo verwoestend dat de persoon in de laatste fase van dementie nauwelijks nog lijkt op de persoon die hij was in de beginfase van de ziekte. David Shenk zegt hierover: ‘In de allerlaatste fase raken patiënten hun spraak volkomen kwijt, ze worden incontinent, de spieren verstijven, lopen wordt onmogelijk, het gezicht verliest zijn elasticiteit, er ontstaan ademhalingsmoeilijkheden en slikken gaat niet meer. Dat alles voltrekt zich langzaam, sluipend, heimelijk, in de loop van maanden of zelfs jaren.’ Palliatieve zorg voor mensen met dementie is wezenlijk anders. Neem het essentiële uitgangspunt voor goede palliatieve zorgverlening: ‘de patiënt staat centraal’. Iemand met dementie kan zijn persoonlijke wensen en behoeften immers niet altijd meer duidelijk maken, doordat een afname van communicatiemogelijkheden en een toename van de wilsonbekwaamheid onderdelen van zijn ziekte zijn. De rol van de naasten is bij dementie wezenlijk anders.

Tijd
17.00 – 19.30 uur

Locatie
Basalt, Vrederustlaan 180 te Den Haag

Doel
Onderlinge uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen aan de hand van reële casussen. Deelnemers worden van harte uitgenodigd om vooraf casuïstiek of concrete vragen aan te leveren.  Indien nodig maken de docenten een keuze uit de aangeleverde casussen om tot een brede invulling van de avond te komen.

Doelgroep
Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met ervaring met palliatieve / terminale zorg uit alle soorten zorginstellingen.

Programma
17.00    Ontvangst met broodjes, koffie en thee
17.30    Casuïstiekbespreking met een combinatie van onderlinge uitwisseling en theorie
19.30    Afsluiting

Docenten
Marijke Tonino, Arts Verstandelijk Gehandicapten, arts consulent palliatieve helpdesk regio Haaglanden/DWO
Marion Wouters, Verpleegkundige TT-team Florence en verpleegkundig consulent palliatieve helpdesk regio Haaglanden/DWO

Kosten
Werknemers van leden van het netwerk kunnen gratis deel nemen aan deze casuïstiekbespreking. Kosten voor niet-leden zijn €25,- p.p.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden tot en met 6 februari 2020 via onderstaand aanmeldingsformulier.

Uiterlijk een week voorafgaand aan de bijeenkomst, ontvang je per e-mail een bevestiging van jouw aanmelding. Wij rekenen dan ook op je komst. Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen en we streven naar een gemengde groep (met deelnemers uit hospices, palliatieve units, thuiszorgorganisaties & ziekenhuizen).

Deelnemers worden uitgenodigd om casuïstiek of concrete praktische vragen aan te leveren bij de aanmelding. 

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen.

Inlichtingen
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sven Zeilstra (Programmaleider palliatieve zorg) via Sven.Zeilstra@transmuralezorg.nl of 06-11680197.

We hopen dat je op donderdag 13 februari 2020 aanwezig bent bij deze casuïstiekbespreking!