Casuïstiekbespreking voor verpleegkundigen (Niveau 4 & 5)

Thema
Misselijkheid, braken en andere symptomen
Locatie
Basalt
Doelgroep
Verpleegkundigen niveau 4 & 5
Datum
23 oktober 2019
Tijd
van 17.00 tot 19.30

Uitnodiging voor verpleegkundigen woensdag 23 oktober 2019

Casuïstiekbespreking over misselijkheid, braken en andere symptomen

Het netwerk palliatieve zorg Haaglanden en de Helpdesk Haaglanden-DWO van het IKNL organiseert op woensdag 23 oktober 2019 een casuïstiekbespreking over misselijkheid, braken en andere symptomen in de palliatieve zorg. In deze interactieve bijeenkomst worden theorie en praktijk met elkaar verbonden. Je kunt ook vooraf zelf casuïstiek inbrengen, dit wordt zeer op prijs gesteld.

Misselijkheid en braken komen veel voor in de palliatieve fase en hebben grote invloed op de kwaliteit van leven van de patiënt. Wat ligt hieraan ten grondslag en wat kunnen wij hieraan doen? Naast dit onderwerp kunnen ook andere symptomen aan de orde komen. Wat is nog zinvol en wat is zinloos bij bepaalde klachten in de palliatieve zorg? Wat komt de kwaliteit van leven ten goede? Hoe kom je tot een goede besluitvorming?

In deze casuïstiekbespreking voor verpleegkundigen (niveau 4 en 5) gaan we a.d.h.v. jullie casuïstiek met elkaar in gesprek. Wat zijn jouw ervaringen en vragen m.b.t. symptomen in de palliatieve fase? Stuur vooraf je casus met je vragen naar ons op, zodat we in deze casuïstiekbespreking hiermee aan de slag kunnen!

Tijd
17.00 – 19.30 uur

Locatie
Basalt, Vrederustlaan 180 te Den Haag

Doel
Onderlinge uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen aan de hand van reële casussen. Deelnemers worden van harte uitgenodigd om vooraf casuïstiek of concrete vragen aan te leveren.  Indien nodig maken de docenten een keuze uit de aangeleverde casussen om tot een brede invulling van de avonden te komen.

Doelgroep
Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met ervaring met palliatieve / terminale zorg uit alle soorten zorginstellingen. Medewerkers van organisaties die lid zijn van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden hebben voorrang op medewerkers van organisaties die geen lid zijn.

Programma
17.00    Ontvangst met broodjes, koffie, thee
17.30    Casuïstiekbespreking met een combinatie van onderlinge uitwisseling en theorie
19.30    Afsluiting

Docenten
Alieke Hermans, verpleegkundige en lid consultatieteam HDWO
Marianne Lucassen, verpleegkundige en lid consultatieteam HDWO

Aanmelden
Je kunt je aanmelden tot 16 oktober 2019 via onderstaand aanmeldingsformulier.

Uiterlijk een week voorafgaand aan de bijeenkomst, ontvang je per e-mail een bevestiging van jouw aanmelding. Wij rekenen dan ook op je komst. Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen en we streven naar een gemengde groep (met deelnemers uit hospices, palliatieve units, thuiszorgorganisaties & ziekenhuizen).

Deelnemers worden uitgenodigd om casuïstiek of concrete praktische vragen aan te leveren bij de aanmelding.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen.

Inlichtingen
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sven Zeilstra (Netwerkcoördinator) via Sven.Zeilstra@transmuralezorg.nl of 06-11680197.

We hopen dat je op woensdag 23 oktober 2019 aanwezig bent bij deze casuïstiekbespreking!