Casuïstiekbespreking voor verpleegkundigen

Thema
Dyspnoe, zuurstof en kans op grote bloeding
Locatie
Basalt
Doelgroep
Verpleegkundigen
Datum
16 juli 2020
Tijd
van 17.00 tot 19.30

Uitnodiging voor verpleegkundigen donderdag 16 juli 2020

Casuïstiekbespreking over dyspnoe, zuurstof en kans op grote bloeding

Stichting Transmurale Zorg en het consultatieteam HDWO van het IKNL organiseren op donderdag 16 juli 2020 een casuïstiekbespreking over palliatieve zorg bij mensen met dyspnoe, zuurstof en kans op een grote bloeding. In deze interactieve bijeenkomst worden theorie en praktijk met elkaar verbonden.

Dyspnoe hoort tot de meest voorkomende symptomen in de laatste fase van veel chronische en dodelijke ziekten zoals kanker, terminaal hartfalen en COPD. De prevalentie van dyspnoe is al hoog vanaf een halfjaar voor het overlijden. Zo heeft 78% van de patiënten met longkanker, 88% van de patiënten met hartfalen en 96% van de patiënten met COPD gedurende de laatste 6 maanden van het leven last van dyspnoe. Bij neurologische aandoeningen als ALS en dementie is dyspnoe vooral in de laatste weken een groot probleem. Zo komt bij tweederde van de patiënten met dementie dyspnoe voor in de laatste fase van het leven.

Dyspnoe en angst zijn bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden en verdienen beide aandacht bij de behandeling. Het zien van een patiënt die erg kortademig is, kan ook bij omstanders gevoelens van benauwdheid en angst veroorzaken. Bij ongeveer 3% van de patiënten met primair longcarcinoom treedt een massale longbloeding op die gepaard gaat met zeer ernstige dyspnoe, letterlijke doodsnood en uiteindelijk overlijden. Ook bij dyspnoe is anticiperen zinvol om de patiënt goed te kunnen begeleiden en soms erger leed te voorkomen.

Tijd
17.00 – 19.30 uur

Locatie
Basalt, Vrederustlaan 180 te Den Haag

Doel
Onderlinge uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen aan de hand van reële casussen. Deelnemers worden van harte uitgenodigd om vooraf casuïstiek of concrete vragen aan te leveren. Indien nodig maken de docenten een keuze uit de aangeleverde casussen om tot een brede invulling van de avond te komen.

Doelgroep
Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met ervaring met palliatieve / terminale zorg uit alle soorten zorginstellingen.

Programma
17.00   Ontvangst met broodjes, koffie en thee
17.30   Casuïstiekbespreking met een combinatie van onderlinge uitwisseling en theorie
19.30   Afsluiting

Docenten
Maarten Dekker: (kader)huisarts en arts consulent palliatieve helpdesk regio Haaglanden/DWO
Marianne Lucassen: verpleegkundige specialistisch team en verpleegkundig consulent palliatieve helpdesk regio Haaglanden/DWO

Kosten
Werknemers van leden van het netwerk kunnen gratis deelnemen aan deze casuïstiekbespreking. Kosten voor niet-leden zijn € 25,- p.p.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden tot en met maandag 13 juli 2020 via onderstaand aanmeldingsformulier.

Na je aanmelding ontvang je een bevestiging per e-mail, waarna wij rekenen op jouw komst. Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen en we streven naar een gemengde groep (met deelnemers uit hospices, palliatieve units, thuiszorgorganisaties & ziekenhuizen).

Deelnemers worden uitgenodigd om casuïstiek of concrete praktische vragen aan te leveren bij de aanmelding.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen.

Inlichtingen
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sven Zeilstra (Programmaleider palliatieve zorg) via Sven.Zeilstra@transmuralezorg.nl of 06-11680197.

We hopen dat je op donderdag 16 juli 2020 aanwezig bent bij deze casuïstiekbespreking!