Casuïstiekbespreking | Wet Zorg & Dwang

Thema
Wet Zorg & Dwang
Locatie
Cardia Onderwatershof, Van Vredenburchweg 26 Rijswijk
Doelgroep
Casemanagers Dementie
Datum
27 oktober 2022
Tijd
van 15.30 tot 17.00

Tijdens de casuïstiekbespreking wordt er begonnen met algemene inhoudelijke informatie over de onvrijwillige opname en verblijf vanuit de Wet Zorg en Dwang, waar let het CIZ op bij een aanvraag en wat is de rol van casemanagers Dementie hierin. Vervolgens wordt er ingegaan op vragen en knelpunten, ingestuurd door de deelnemers.

 

Datum en tijd               27 oktober 15:30 – 17:00

Locatie                         Cardia Onderwatershof, Van Vredenburchweg 26 Rijswijk

Doelgroep                    Casemanagers Dementie

Sprekers                      Marte Vegter en Annemieke Wilmink

Kosten                         Deelname is gratis

Aanmelden                  Je kunt je aanmelden tot 23 oktober 2022 via onderstaand aanmeldformulier. Na je aanmelding ontvang je een bevestiging per mail, waarna wij rekenen op je komst. Tijdens de aanmelding wordt gevraagd om alvast een casus, vraag of stelling in te sturen die behandeld kunnen worden tijdens de bijeenkomst.

 

Marte Vegter, de spreker tijdens de casuïstiekbespreking stelt zich aan jullie voor:

Ik werk sinds 2002 bij het CIZ. Ik heb 16 jaar als onderzoeker Wet langdurige zorg gewerkt en in die hoedanigheid ook veel toetsen art. 60 BOPZ uitgevoerd. Bij de invoering van de Wet zorg en dwang kreeg het CIZ een grote rol m.b.t. de verzoekschriften die ingediend moeten worden bij de rechtbank (Rechterlijke machtiging en voortzetting IBS). Dit werd onder de BOPZ door het OM gedaan. Om de rol van het CIZ kenbaar te maken en het proces tussen zorgaanbieders en het CIZ goed te laten verlopen is besloten om op dit stuk apart relatiebeheer in te zetten. Dat leek mij een mooie uitdaging en zo ben ik nu sinds 3 jaar relatiebeheerder Wet Zorg en Dwang voor de regio Zuid-West en Zuid-Oost en heb in die hoedanigheid al vele voorlichtingen over de Wet Zorg en Dwang aan uiteenlopende doelgroepen gegeven. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het CIZ uitsluitend gaat over de onvrijwillige opname en verblijf en niet over de onvrijwillige zorg thuis hetgeen ook onder de Wet Zorg en Dwang valt. Hier ligt niet onze expertise.

Heel erg leuk om op dit onderwerp in te gaan met jullie en vooral hoop ik over dit onderwerp meer duidelijkheid te kunnen verschaffen en te helpen bij knelpunten waar jullie in de praktijk tegen aan lopen.

Annemieke Wilmink zal met mij meekomen, omdat zij daadwerkelijk de toets art. 21 uitvoert en de vragen hierover kan beantwoorden. Zij zal zich tijdens de bijeenkomst aan jullie voorstellen.

Het zal ons helpen als wij jullie vragen/casussen waar jullie tegen aanlopen van tevoren aangereikt krijgen.

 

Let op! Aanmelden kan tot 23 oktober en er zijn maximaal 35 plaatsen.