Dialoogsessie meerjarenbeleidsplan – Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden

Thema
Palliatieve Zorg
Locatie
Saffier Mechropa, Scheveningseweg 96 in Den Haag
Doelgroep
Leden van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden
Datum
27 september 2021
Tijd
van 10.00 tot 12.00

Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden gaat een meerjarenbeleidsplan 2022 – 2025 ontwikkelen. Om dit meerjarenbeleidsplan vorm te geven, worden o.a. dialoogsessies gehouden met alle leden van het netwerk*.

Het doel van de dialoogsessie is inzicht te krijgen in de ervaringen en ideeën over thema’s en onderwerpen die in het meerjarenbeleidsplan beschreven zouden moeten worden. De dialoogsessie duurt 2 uur en zal op locatie plaatsvinden. Aan iedere dialoogsessie kan een kleine groep (+/- 15 personen) deelnemen. Het is belangrijk dat alle deelnemers aan de dialoogsessie mandaat hebben en een functie hebben van waaruit ze kunnen spreken over beleid. Het op voorhand afstemmen met de bestuurder(s) is noodzakelijk.

Om de dialoogsessie voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken, zal de bijeenkomst op drie verschillende momenten gehouden worden. Naast de dialoogsessie op maandag 27 september 2021, zal er een dialoogsessie plaatsvinden op dinsdag 21 september 2021 (15 – 17 uur | Hospice het Vliethuys, Fonteynenburghlaan 5B in Voorburg) en op donderdag 30 september 2021 (19 – 21 uur | Basalt, Vrederustlaan 180 in Den Haag). Inschrijving voor één van de drie dialoogsessies is voldoende, omdat alle dialoogsessies dezelfde inhoud hebben.

Onderstaand treft u het aanmeldformulier aan voor de dialoogsessie van maandag 27 september 2021 (10 – 12 uur | Saffier Mechropa, Scheveningseweg 96 in Den Haag). Schrijf u snel in, want vol = vol!

Deelname is uitsluitend mogelijk door partijen die middels een samenwerkingsovereenkomst lid zijn van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden.