Masterclass Palliatieve zorg Copen met coping – online

Thema
Copen met coping
Locatie
Online (link volgt via het LUMC)
Doelgroep
Verpleegkundigen en verzorgenden
Informatie
l.b.slijper@lumc.nl
Datum
17 november 2021
Tijd
van 08.45 tot 12.15

Deze masterclass Palliatieve zorg Copen met coping is een online workshop voor verpleegkundigen die met complexe zorgsituaties om moeten gaan.

Tijdens de workshop wordt het reflectiemodel ‘Copen met Coping’ gepresenteerd.
Bij coping gaat het over de manier waarop iemand reageert op omstandigheden die aanpassing vereisen.

Coping als begrip kan zowel op de cliënt of patiënt als op de verpleegkundige van toepassing kan zijn. Beiden hebben regelmatig te maken met omstandigheden die zo complex zijn, dat een gewone manier van reageren niet zonder meer kan worden ingezet. In het contact met collega’s of in teamsituaties kan het voorkomen dat je zodanig getriggerd wordt dat je je professionaliteit verliest. Dat dit soort situaties soms voorkomen met cliënten en collega’s is onontkoombaar. De kunst is echter om daar dan professioneel mee om te gaan.

Leerdoelen

  • De deelnemer legt uit dat balanceren tussen afstand en nabijheid bij jezelf en die ander kenmerkend is voor professioneel handelen
  • De deelnemer vertelt bij een eigen praktijksituatie over de verschillende copingstijlen van verpleegkundigen
  • De deelnemer beargumenteert na enkele oefeningen welke copingstijl de eigen voorkeur heeft
  • De deelnemer vertelt hoe coping leidt tot veerkracht als verpleegkundig handelen onder druk komt te staan.

Deze online masterclass volg je individueel met een computer of laptop die voorzien is van camera en audio.

NB. mocht je in 2018 of 2019 de nascholing palliatieve zorg voor gevorderden gevolgd hebben dan heb je deze workshop al gevolgd.

Accreditatie is aangevraagd bij de V&V.

Doelgroep

Verpleegkundigen en verzorgenden.

Certificering

Na het volgen van het volledige programma ontvang je per e-mail een certificaat van het LUMC.