Multidisciplinaire scholing palliatieve sedatie – online

Thema
Multidisciplinaire scholing palliatieve sedatie
Locatie
Online
Doelgroep
Alle soorten zorgverleners die werkzaam zijn bij een lidorganisatie van NPZ Haaglanden
Datum
12 september 2023
Tijd
van 16.15 tot 18.15

De Multidisciplinaire Richtlijn Palliatieve Sedatie is herzien en in 2022 officieel uitgekomen. Palliatieve sedatie is een medische handeling die steeds vaker plaatsvindt. De grootste stijging heeft plaatsgevonden in de leeftijdscategorie boven de 80 jaar en bij patiënten met kanker. De meest voorkomende symptomen waarbij palliatieve sedatie wordt ingezet zijn kortademigheid, een delier en pijn. Er is toename van inzet van palliatieve sedatie bij symptomen zoals angst, onrust en psychische nood [Heijltjes 2020]. In de herziene richtlijn staat een multidisciplinaire en multi-dimensionele aanpak centraal en is o.a. meer aandacht voor het vroegtijdig en proactief bespreken van palliatieve sedatie. In deze bijeenkomst komt naast de praktische uitvoering van palliatieve sedatie ook palliatieve sedatie bij bijzondere doelgroepen aan bod. Tevens wordt het aangepaste doseringsschema besproken en het onderwerp acute sedatie.

Wanneer
Dinsdag 12 september 2023, online 16:15 – 18:15 uur (digitale inloop vanaf 16:00 uur)

Doelgroep
Alle soorten zorgverleners die werkzaam zijn bij een lidorganisatie van NPZ Haaglanden.

Het programma
In deze interactieve bijeenkomst worden theorie en praktijk met elkaar verbonden door onderlinge uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen aan de hand van reële casussen.

Docent
Het programma wordt verzorgd door Wim Jabroer (kaderhuisarts palliatieve zorg).

Kosten
Werknemers van leden van NPZ Haaglanden kunnen gratis deel nemen aan deze scholing. Voor overige deelnemers bedragen de kosten € 25,00.

Accreditatie
Is aangevraagd voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en artsen.