Nascholing Copen met Coping

Thema
Copen met Coping
Locatie
LUMC, V4-68 (geb-3, Onderwijsgebouw)
Doelgroep
Verpleegkundigen
Datum
13 juni 2019

Nascholing Copen met Coping

Deze nascholing is een workshop voor verpleegkundigen en gaat over omgaan met complexe zorgsituaties.

Tijdens de workshop wordt het reflectiemodel ‘Copen met Coping’ gepresenteerd. Coping wordt gedefinieerd als de manier waarop iemand reageert op omstandigheden die aanpassing vereisen. We introduceren coping als een begrip dat zowel op de cliënt als op de verpleegkundige van toepassing kan zijn.
Beiden hebben regelmatig te maken met omstandigheden die zo complex zijn, dat een gewone manier van reageren niet zonder meer kan worden ingezet.
Ook in het contact met collega’s of in teamsituaties kan het voorkomen dat je zodanig getriggerd wordt dat je je professionaliteit verliest. Dat dit soort situaties soms voorkomen met cliënten en collega’s is onontkoombaar. De kunst is echter om daar dan professioneel mee om te gaan.

Leerdoelen:

  • De deelnemer legt uit dat balanceren tussen afstand en nabijheid bij jezelf en die ander kenmerkend is voor professioneel handelen;
  • De deelnemer vertelt bij een eigen praktijksituatie over de verschillende copingstijlen van verpleegkundigen;
  • De deelnemer beargumenteert na enkele oefeningen welke copingstijl de eigen voorkeur heeft;
  • De deelnemer vertelt hoe coping leidt tot veerkracht als verpleegkundig handelen onder druk komt te staan.

Op ‘mijn pagina’ vind je de opdracht die een week voor aanvang ingeleverd moet worden bij reflectie.in.beweging@gmail.com.

Deze dag is inclusief catering.
Accreditatie is aangevraagd bij de V&V.

Doelgroep
Verpleegkundigen

Certificering
Na het volgen van het volledige programma ontvang je een certificaat van het Leids Universitair Medisch Centrum.

Aanmelden
Klik hier voor meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden.