Palliatief Café | Verlies en rouw

Thema
Rouw en Verlies
Locatie
Inloophuis Haaglanden, Mexicosingel 52 in Den Haag. Gratis parkeren en makkelijk te bereiken met openbaar vervoer: Tram 16 en Bus 37, halte Hoge Veld.
Doelgroep
Leden VTZ en Netwerkleden Palliatieve Zorg Haaglanden e.o.
Datum
27 september 2022
Tijd
van 16.00 tot 17.30

Vereniging Transmurale Zorg en het Inloophuis Haaglanden organiseren op dinsdag 27 september 2022 een interactieve bijeenkomst over Domein 8: Verlies en Rouw, van het kwaliteitskader Palliatieve Zorg.

Samen gaan we ons buigen over : “Wat is er op het gebied van verlies en rouw, waar kunnen we beter van elkaars aanbod gebruik maken en wat is er nog nodig?”

Voorbeelden en resultaten worden benoemd en de gewenste deskundigheidsbevordering wordt geïnventariseerd.

De wachtlijsten bij de GGZ zijn lang. Vanuit het ziekenhuis, verpleeghuis-en thuiszorg, huisartsen en POH,  kan men steeds moeilijker passende interventies vinden voor mensen met mentale klachten (medewerkers en patiënten). Tijdig aandacht voor de mens met verlies is een interventie die ingrijpt op een deel van de groei van mentale problematiek. Verlies wordt hierbij breed bekeken: verlies door overlijden, van gezondheid, contact, baan en toekomstperspectief. Allen kunnen gerelateerd zijn aan de Palliatieve Zorg.

Doelen:

  • Onderling uitwisselen van aanbod
  • Inventariseren waar we de samenwerking kunnen versterken
  • Bepalen van onderwerpen scholingsbehoefte en uitbreiding diensten

Gericht op:

Aandacht en professionele begeleiding bij verlies en rouw, voor patiënten, naasten, vrijwilligers en zorgverleners. Met extra aandacht voor naasten in een afhankelijkheidspositie van een patiënt.

Doelgroep:

Wij zien graag van alle (netwerk-)leden een participant tegemoet!

Indien u verhinderd bent, maar wel informatie of vragen wilt delen, stellen we dit zeer op prijs. U kunt dan mailen naar odette.tirion@transmuralezorg.nl of info@feelz.nu

Programma:

15.30    Inloop
16.00    Inleiding en informatie inloophuis
16.15    Interactief aandachtspunten formuleren Verlies en Rouw in de regio
17.10    Afspraken vervolg
17.20    Informeel napraten met een drankje

Onder begeleiding van:
Daisy van der Kraan, coördinator Inloophuis Haaglanden
Esther van Apeldoorn, Verlieskundige & Trainer deskundigheidsbevordering verlies

Kosten:
Deelname is gratis.

Aanmelden:
Je kunt je aanmelden tot en met 20 september 2022 via onderstaand aanmeldingsformulier. Na je aanmelding ontvang je een bevestiging per email, waarna wij rekenen op je komst.