Palliatieve zorg voor verpleegkundigen | de basis

Thema
Palliatieve zorg voor verpleegkundigen | de basis - online
Locatie
LUMC
Doelgroep
Verpleegkundigen die werkzaam zijn in ziekenhuizen, thuiszorg, woonzorgcentra, palliatieve unit en regelmatig worden ingezet in palliatieve zorgsituaties.
Informatie
l.b.slijper@lumc.nl
Datum
24 januari 2023
Tijd
van 09.00 tot 16.30

Palliatieve zorg betekent dat een patiënt of cliënt niet meer zal genezen van een ziekte. Hierbij wordt vaak gedacht aan kanker. Echter COPD, hartfalen of dementie zijn ook ziekten waar mensen niet van kunnen genezen. Covid-19 is een ziektebeeld wat mogelijk aan deze groep kan worden toegevoegd.

In de palliatieve fase van de ziekte worden veel mensen nog wel behandeld. Zowel voor de ziekte als voor klachten van de ziekte. Ben je als verpleegkundige vaak betrokken bij deze patiënten dan biedt deze nascholing je kennis en inzichten voor verdere professionalisering.

In het lesprogramma staat de patiënt met zijn naasten centraal. Het uitgangspunt bij de leeractiviteiten is leren herkennen. Welke vragen en signalen hoor en zie ik bij mijn patiënten en zijn of haar naasten? Wat kan ik als verpleegkundige in die specifieke situatie aan zorg en begeleiding geven.

In het programma kun je de volgende onderwerpen verwachten:

  • Wat is palliatieve zorg?
  • Organisatie en continuïteit van palliatieve zorg
  • Symptoommanagent bij o.a. pijn, dyspnoe, delier, vocht en voeding vraagstukken
  • Zingeving
  • Stervensfase: zorgen in de laatste dagen
  • Palliatieve sedatie
  • Zorg voor de zorgenden

De scholing bestaat uit 3 lesdagen, dag 1 tot 16.30 uur, dag 2 en 3 tot 14.30 uur.

Deze nascholing is een fyske scholing in het LUMC en er is plek voor 20 personen om actieve werkvormen en ervaringen ruimte te geven naast kennisdelen met vakdocenten. Indien de Corona maatregelen een fysieke scholing niet toestaan zal deze scholing online worden gegeven.

Accreditatie is aangevraagd bij de V&V.

Doelgroep

Verpleegkundigen die werkzaam zijn in ziekenhuizen, thuiszorg, woonzorgcentra, palliatieve unit en regelmatig worden ingezet in palliatieve zorgsituaties. Het is niet noodzakelijk gespecialiseerd verpleegkundige te zijn.

Programma

24 januari van 09.00-16.30 uur
31 januari van 09.00-14.30 uur
6 februari van 09.00-14.30 uur

Certificering

Na het volgen van het volledige programma ontvang je per e-mail een certificaat van het LUMC.