Themabijeenkomst PaTz

Thema
Palliatieve Thuiszorg
Locatie
Hospice het Vliethuys, Voorburg
Doelgroep
PaTz groepen in Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer
Datum
28 september 2023
Tijd
van 19.30 tot 21.00

Veel ongeneeslijk zieke patiënten brengen een groot deel van hun ziekte thuis door. De zorg voor de patiënten en de naasten behoort dan ook tot het domein van de huisarts en (wijk)verpleegkundige. In een PaTz-groep werken huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en inhoudelijke deskundigen palliatieve zorg samen om de zorg thuis zo goed mogelijk te bieden.

Wij nodigen u van harte uit voor de themabijeenkomst over PaTz. Tijdens de bijeenkomst staan we stil bij:

  • Inhoudelijke verdieping in de PaTz-groep
  • De begeleiding en behandeling van patiënten en diens naasten met een andere culturele achtergrond
  • Nieuwe (regionale) ontwikkelingen

Programma
19.15 – 19.30 uur                  Inloop
19.30 – 20.15 uur                 Van reactief naar proactief: tijdige palliatieve zorg middels PaTz
                                              Florence Guibert Buiron
                                              Huisarts en kaderarts palliatieve zorg, Stichting PaTz
20.15 – 21.00 uur                 Zorg aan het levenseinde voor migranten en hun naasten
                                              Fuusje de Graaff
                                              Geografe/Medisch antropoloog, Mutant
21.00 – 21.15 uur                  Afsluiting en napraat

Deelnemers
Huisartsen, kaderartsen palliatieve zorg, (wijk)verpleegkundigen en overige PaTz-deelnemers

Geïnteresseerd in de oprichting van een nieuwe groep? Ook dan bent u van harte welkom!

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij V&VN (via PZNL) en voor huisartsen (via Hadoks Academie).