Congres Vereniging Transmurale Zorg met o.a. Conny Helder

Thema
Ont-moeten
Locatie
Juliana Plaza, Schalk Burgerstraat 217, 2572 TV Den Haag
Doelgroep
Leden van Vereniging Transmurale Zorg
Datum
13 september 2023
Tijd
van 15.00 tot 18.00

Iedereen die met ons samenwerkt in het netwerk of in één of meerdere van onze programma’s en projecten is van harte uitgenodigd.

We starten de middag met Roland Bal. Roland Bal is hoogleraar Bestuur en beleid van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De afgelopen jaren deed hij onderzoek naar regionalisering in de (langdurige) zorg. Wat zijn de ervaringen die daarmee tot nu toe zijn opgedaan? Waar lopen instellingen en professionals tegen aan en wat is er nodig om regionale samenwerking te bevorderen? In zijn presentatie gaat hij in op onder andere deze vragen.

Vervolgens nemen we u mee in het project ‘burgerparticipatie’. Lea Bouwmeester heeft zich samen met Alyssa Brinkhof gespecialiseerd in het concept burgerparticipatie. Zij helpen gemeenten door heel Nederland met het organiseren van de stem van de burger om deze samen te brengen in een gezamenlijk denkproces met zorg en welzijn.
Wat zijn hun ervaringen in de Haagse regio? Wat zijn de reacties van burgers op de huidige organisatie van zorg en welzijn? En hoe kunnen professionals en burgers gezamenlijk antwoorden formuleren op gedeelde vragen? Kortom: ze organiseren samen met ons collectieve intelligentie!

Voordat we verder gaan naar de borrel hebben we minister Conny Helder uitgenodigd om u mee te nemen in de plannen rondom het IZA, WOZO en GALA. De regio krijgt hiermee een steeds belangrijkere positie en hierbij is elkaar kennen en het willen samenwerken van belang.