Evaluatie gezamenlijk symposium Palliatieve zorg: ALS-patiënten met Frontotemporale Dementie

Thema
ALS | Palliatieve zorg | Frontotemporele dementie
Locatie
Basalt, Vrederustlaan 180
Doelgroep
Zorgverleners
Datum
23 mei 2024
Tijd
van 17.00 tot 21.00