Casuïstiek | Nier-, leverfalen en medicatie in de palliatieve fase

Thema
Nier-, leverfalen en medicatie
Locatie
Basalt, Vrederustlaan 180 te Den Haag
Doelgroep
Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met ervaring met palliatieve/terminale zorg uit alle soorten zorginstellingen
Datum
9 juni 2022
Tijd
van 17.00 tot 19.30

Vereniging Transmurale Zorg en het consultatieteam Haaglanden van Stichting PZNL organiseren op donderdag 9 juni 2022 een scholing over nier-, leverfalen en medicatie in de palliatieve fase. In deze interactieve bijeenkomst worden theorie en praktijk met elkaar verbonden.

In Nederland hebben ruim 1 miljoen mensen chronische nierschade. Met de toename van oudere patiënten met eindstadium nierfalen ontstaat ook een steeds grotere groep patiënten die er bewust voor kiest om niet te gaan dialyseren. Voor die groep bestaat de behandeling uit maximaal conservatieve therapie, oftewel palliatieve zorg. Deze zorg is gericht  op maximaal mogelijk behoud van de nierfunctie en uit behandeling van de symptomen, in dit geval slaapstoornissen, pijn, dyspneu, jeuk, restless legs, delier en depressie.

De lever vervult tal van essentiële functies in het menselijk lichaam, waaronder ontgiften van het bloed en aanmaak van diverse eiwitten en hormonen. Tevens speelt de lever een rol in het afweersysteem. Leverfalen kan omschreven worden als een situatie van onvoldoende werking van de lever bij deze processen. Een verminderde nier- en/of leverfunctie kan gevolgen hebben voor de medicamenteuze behandeling van patiënten in de palliatieve fase. Wanneer en hoe we hier rekening mee moeten houden komt aan de orde in deze interactieve scholing.

Tijd
17.00 – 19.30 uur

Locatie
Basalt, Vrederustlaan 180 te Den Haag

Doel
Onderlinge uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen aan de hand van reële casussen. Deelnemers worden van harte uitgenodigd om vooraf casuïstiek of concrete vragen aan te leveren. Indien nodig maken de docenten een keuze uit de aangeleverde casussen om tot een brede invulling van de avond te komen.

Doelgroep
Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met ervaring met palliatieve / terminale zorg uit alle soorten zorginstellingen.

Programma
17.00    Ontvangst met broodjes, koffie en thee
17.30    Casuïstiekbespreking met een combinatie van onderlinge uitwisseling en theorie
19.30    Afsluiting

Docenten
Wim Jabroer (kader)huisarts en arts consulent palliatieve helpdesk regio Haaglanden
Paul Lebbink, apotheker en consulent palliatieve helpdesk regio Haaglanden.

Kosten
Werknemers van leden van het netwerk kunnen gratis deel nemen aan deze casuïstiekbespreking. Kosten voor niet-leden zijn € 25,00 p.p.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden tot en met donderdag 2 juni 2022 via het aanmeldingsformulier hieronder. Na je aanmelding ontvang je een bevestiging per email, waarna wij rekenen op je komst. Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen en we streven naar een gemengde groep (met deelnemers uit hospices, palliatieve units, thuiszorgorganisaties & ziekenhuizen).

Deelnemers worden uitgenodigd om casuïstiek of concrete praktische vragen aan te leveren bij de aanmelding. Aanmelden kun je via het aanmeldformulier hieronder.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen.

Inlichtingen
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sven Zeilstra (Programmaleider palliatieve zorg) via Sven.Zeilstra@transmuralezorg.nl of 06-11680197.

We hopen dat je op donderdag 9 juni 2022 aanwezig bent bij deze casuïstiekbespreking!