Scholingsbijeenkomst | Diagnostiek bij dementie

Thema
Diagnostiek bij dementie
Locatie
Maximazaal, Basalt, Vrederustlaan 180, Den Haag
Doelgroep
Huisartsen
Datum
11 september 2023
Tijd
van 17.30 tot 20.00

AANMELDEN IS NIET MEER MOGELIJK

Deze scholing is alleen voor huisartsen bedoeld. Mogelijk worden er in de toekomst soortgelijke scholingen gegeven voor POH’s en verpleegkundigen.

Dementiediagnostiek vraagt om maatwerk en samenwerking. Daarom zijn er Regionale werkafspraken diagnostiek bij dementie gemaakt. Deze werkafspraken brengen in beeld welke professional welke taken en verantwoordelijkheden heeft. De voormalige regionale werkafspraken dateren uit 2020 en bleken aan actualisatie toe te zijn. Daarom hebben regionale huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, ziekenhuizen, VVT instellingen en GGZ organisaties zich de afgelopen maanden ingespannen om deze werkafspraken te herzien. In de bijlage zijn de werkafspraken te raadplegen.

De diagnose dementie is een ingrijpende diagnose, niet in de laatste plaats omdat er (nog) geen behandeling mogelijk is en dementie een progressief beeld kent van achteruitgang. Of diagnostiek van meerwaarde is, is afhankelijk van vele factoren en dient zorgvuldig bepaald te worden door een professional. Echter, wanneer een persoon met (het vermoeden van) dementie gediagnosticeerd wordt, is het vaak ook mogelijk om meer zorg en ondersteuning in te zetten om de persoon met dementie en de naasten zo veel mogelijk kwaliteit van leven te laten behouden.

Zo  mogelijk vindt de diagnostiek bij de persoon met dementie thuis plaats. De huisarts is de eerste schakel in de diagnostiek en kan conform de NHG Standaard Dementie vaak de diagnostiek zelf verrichten, ondersteund door de POH ouderen. Uitsluitend  in geval van complexe dementievraagstukken consulteert of verwijst  de huisarts naar de specialist ouderengeneeskunde in de 1e lijn, de geheugenpoli van het algemeen ziekenhuis of, in geval van ernstige gedragsproblematiek en/of psychiatrisch beeld met dementie naar de afdeling Diagnostiek van de Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ).

Deze interactieve scholingsbijeenkomst geeft u informatie over de regionale werkafspraken rondom diagnostiek bij dementie. Daarnaast kent u na afloop de expertise, mogelijkheden en verantwoordelijkheden van de samenwerkingspartners (SO’s eerste lijn, internist-ouderengeneeskunde, (ouderen-)GGZ, etc.).