Symposium Dementie & Culturele Diversiteit

Thema
Dementie & Culturele Diversiteit
Locatie
Laak Theater, Ferrandweg 4T, Den Haag
Doelgroep
Zorg- en welzijnsprofessionals en vrijwilligers uit de Haagse regio
Datum
14 november 2019
Tijd
van 16.30 tot 21.00

Vereniging Transmurale Zorg organiseert op 14 november een symposium over dementie en culturele diversiteit. Met sprekers van het NIDI-KNAW, Pharos en het LUMC belooft het een mooi programma te worden. Uitgangspunt van het symposium is een handreiking te bieden aan zorg- en welzijnsprofessionals en vrijwilligers. Hierbij wordt voortgebouwd op de vorige symposia en wordt verdieping geboden van al eerder gepresenteerde thema’s. Professionals en vrijwilligers worden geïnspireerd en gevoed met informatie om bij thuiswonende mensen met geheugenproblemen uit verschillende culturen dementie te signaleren en passende ondersteuning en begeleiding te organiseren en te bieden voor hen en hun mantelzorgers.

Programma
16:00  Inloop
16:30  Opening
16:45  Eenzaamheid bij migranten ouderen met dementie
17:30  Pauze
18:00  Cultuur sensitief communiceren
19:15  Pauze met warme maaltijd
20:00  Waarden en wensen: dilemma’s bij dementie en culturele diversiteit
20:45  Afsluiting
21:00  Borrel

Meer informatie over de inhoud van het symposium vindt u in de uitnodiging in de bijlage. U kunt zich hieronder aanmelden.

*Het symposium Dementie & Culturele Diversiteit wordt mede gefinancierd door Stichting Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden en Fonds 1818.