Symposium Palliatieve zorg boven water

Thema
Culturele diversiteit, professionele nabijheid en advance care planning
Locatie
Theater de Regentes
Doelgroep
Leden van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden
Datum
12 oktober 2023
Tijd
van 13.00 tot 18.00

U bent van harte uitgenodigd voor het symposium ‘Palliatieve zorg boven water’. Tijdens het interactief symposium zullen er lastige situaties binnen de palliatieve zorg bespreekbaar worden. Dit gebeurt door middel van een patiënt-journey en drie workshops over culturele diversiteit, professionele nabijheid en advance care planning (ACP).

Programma

13:00 – 13:30 Inloop

13:30 – 13:45 Plenaire opening door Jolanda Roelands

13:45 – 14:15 Patiënt-journey door Renée Dubois

14:30 – 15:20 Workshopronde 1 met keuze uit drie workshops

15:20 – 15:45 Pauze

15:50 – 16:40 Workshopronde 2 met keuze uit drie workshops

16:45 – 17:00 Plenaire afsluiting door Jolanda Roelands

17:00 – 18:00 Borrel en netwerken

 

Plenaire Patient Journey – Renée Dubois

Renée Dubois werkt als patiëntvertegenwoordiger en belangenbehartiger voor diverse organisaties, zoals ziekenhuizen, patiëntenorganisatie Longkanker Nederland, de NFK en PZNL. Haar focus is gericht op palliatieve zorg en proactieve zorgplanning. Ze leeft met longkanker en daarover vertelt ze verhalen.

Workshop A. Culturele diversiteit – Karan Gokoel

In de palliatieve zorg komen we ‘kwetsbare’ mensen tegen die ongeneeslijk ziek zijn en/of niet behandelbaar zijn voor de aandoening die ze hebben. ‘Acceptatie van de situatie’ is een veel gebruikte uitspraak in deze fase, die door veel hulp- en zorgverleners goed bedoeld gebruikt wordt. Maar hoe kijken we vanuit diverse culturen naar de palliatieve fase?

Naast de klinische en medische benadering van de palliatieve fase die we vaak in de literatuur tegenkomen, is de culturele benadering even belangrijk met de aspecten: eetgewoonten, taal, kledingvoorschriften, religie en spiritualiteit erin. Culturele aspecten geven betekenis aan en in de palliatieve fase en kunnen van persoon tot persoon verschillen. Dit vraagt vaak om een cultuursensitieve aanpak. De ervaring leert dat hoe meer rekening er gehouden wordt met de culturele achtergrond van mensen in de palliatieve fase des te beter de kwaliteit van leven ervaren wordt.

Workshop B. Professionele nabijheid: wat als afstand juist wringt? – Andrea Ruissen

Over professionele distantie wordt wel gezegd: zo veraf als mogelijk en zo nabij als nodig. Dat klinkt leuk, maar is in de praktijk heel lastig. Vooral als distantie helemaal niet passend lijkt, en de situatie om nabijheid lijkt te vragen. Als vrijwilliger of hulpverlener willen we juist graag naast onze patiënt staan, ons zorgende karakter maakt ons goed in ons werk. Tegelijkertijd kennen we ook het risico van de emotionele kluwen, de kwestie van hoeveel ruimte ingenomen mag worden en is tegenoverdracht (denken dat je aanvoelt wat de ander nodig heeft, terwijl het over je eigen gevoel gaat) een groot gevaar. In deze workshop gaan we aan de hand van een casus met elkaar in gesprek over hoe te manoeuvreren in ingewikkelde casuïstiek met dit thema.

Workshop C. Advance Care Planning – Jeanet van Noord

Advance care planning (ACP), ofwel vroegtijdige zorgplanning, is een proces waarbij de patiënt met zijn behandelend arts zijn wensen, doelen en voorkeuren voor zorg rond het levenseinde bespreekt en vastlegt. Dit proces loopt vooruit op het moment dat een patiënt zelf niet meer in staat is om beslissingen te nemen. Het doel van ACP is dat de zorg van mensen in hun laatste levensfase beter is afgestemd op hun wensen. ACP-gesprekken kunnen relatief intensief zijn, maar leveren ook veel op. Als de zorgprofessional en/of vrijwilliger op de hoogte is van de wensen van de patiënt, komt dit in de eerste plaats de kwaliteit van de zorg rond het levenseinde ten goede. Tevens worden onnodige en onwenselijke opnames hierdoor voorkomen. ACP vermindert ook angst en depressie bij patiënten en in het verlengde daarvan bij hun naasten.

Tijdens deze workshop wordt stilgestaan bij wat een ACP-gesprek is, hoe je deze kunt voeren en hoe het juiste moment hiervoor bepaald wordt.

Mocht het aanmeldformulier niet verstuurd kunnen worden, kunt u zich aanmelden via jessica.suijker@transmuralezorg.nl. Vernoem hierbij alle informatie die ook in het aanmeldformulier gevraagd wordt.