Werkconferentie Ont-moeten

Thema
Ont-moeten
Locatie
LUMC (Leiden)
Doelgroep
Zorgverleners uit de palliatieve zorg
Datum
16 mei 2019
Tijd
van 12.15 tot 17.15

Goede palliatieve zorg kan niet zonder ontmoeting van mens tot mens. Hoe doe je dat? Open staan voor de leefwereld, de kennis, de wensen en behoeften van een ander, je bewust zijn van waar je zelf staat en vandaan komt en van daaruit je blik verruimen? Patiënten en hun naasten ontmoeten is nodig om beter aan te kunnen sluiten op wat mensen willen in het laatste deel van hun leven. Andere zorgverleners ontmoeten kan inspireren en bijdragen aan continuïteit van zorg rond de patiënt. De tijd nemen om elkaar echt te ontmoeten als patiënt/naaste en zorgverlener of als collega-zorgverleners is vaak niet eenvoudig. Ontmoeten lijkt dan een extra taak, terwijl het vaak de essentie is. Soms is ont-moeten nodig om met een frisse blik naar je eigen praktijk te kijken.

In de Propallia werkconferentie 2019 hebben we interessante sprekers en workshops bij elkaar gebracht om op verschillende manieren, rond verschillende thema’s dieper in te gaan op het ontmoeten. U wordt uitgedaagd om anderen echt te ontmoeten, uw visie op ontmoeten te verruimen en te vertalen naar uw eigen dagelijkse praktijk.

12.15 uur – Inloop en ontvangst
12.45 uur – Welkom en introductie
13.00 uur – Naar de zaal en opening
13.15 uur – Plenaire opening ‘Je bent eigenlijk helemaal alleen’
14.00 uur – Pauze met gelegenheid om te netwerken
14.30 uur – Workshopronde 1
15.30 uur – Workshopronde 2
16.30 uur – Plenaire afsluiting ‘Wat leert de muziek ons over ont-moeten?’
17.15 uur – Afsluiting met aansluitend borrel in foyer

Voor wie
Patiënten en naasten, verpleegkundigen en verzorgenden, vrijwilligers, medisch specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, geestelijk verzorgers, consulenten, beleidsmakers, managers, bestuurders, docenten, studenten van universiteit, hbo en mbo en overige betrokkenen werkzaam of betrokken bij de regio’s Leiden, Den Haag, Delft en Gouda.

Door wie
Deze werkconferentie wordt georganiseerd door Propallia.
In het consortium Propallia werken onderzoeks-, onderwijs- en zorgorganisaties, die actief zijn op het gebied van de palliatieve zorg, samen met patiënten en naasten aan betere palliatieve zorg in de regio noordelijk Zuid-Holland
(de regio Den Haag, Delft, Gouda, Leiden en omstreken). Belangrijke partners zijn de vier netwerken palliatieve zorg in de regio, het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het Leids Universitair Medisch Centrum, Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), de Haagse Hogeschool, de Hogeschool Leiden, het ROC Mondriaan en Mbo Rijnland

Accreditatie
Aangevraagd voor verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN).

Meer informatie en aanmelden
Bekijk voor meer informatie onderstaande bijlagen of meld je aan via de knop ‘Aanmelden’.