Evaluatie Scholingsbijeenkomst Diagnostiek bij dementie 110923

  • Introductie

    U heeft deelgenomen aan de scholingsbijeenkomst Diagnostiek bij dementie. Om inzicht te krijgen in wat goed ging en wat de volgende keer beter kan, zou het fijn zijn als u het evaluatieformulier wilt invullen. Het evaluatieformulier bestaat uit 10 vragen en het invullen duurt ongeveer 2 minuten. Er zal vertrouwelijk met uw gegevens worden omgegaan en de resultaten worden geheel anoniem verwerkt. Alvast hartelijk dank voor het invullen!
  • Afsluiting

    Dit is het einde van de evaluatie. Bedankt voor het invullen van deze vragenlijst!