Werkwijze FTTO 2018

Het doel van het Farmacotherapeutisch Transmuraal Overleg is om door middel van werkafspraken voor specifieke diagnosegroepen, de patiëntenzorg in alle regionale instellingen op hetzelfde kwaliteitsniveau aan te kunnen bieden. Daarvoor is een werkgroep opgezet met artsen en apothekers uit de eerste en de tweede lijn. Hierbij vindt u de werkwijze en resultaten van het FTTO in 2018.