Netwerksamenwerking rond de diagnose dementie

Mensen met dementie ontvangen in hun thuissituatie zorg van verschillende professionals. De samenwerking tussen professionals kan op punten beter, erkennen we met elkaar. Bovendien is voor patiënt én zorgverleners soms niet duidelijk wie op welk moment verantwoordelijk is voor de zorg. Er is behoefte aan betere afstemming tussen de ouderenwerker, POH ouderen, wijkverpleegkundige en casemanager. Stichting Transmurale Zorg richt zich de komende tijd op het verbeteren van deze afstemming: bijvoorbeeld door afspraken te maken over de overdracht tussen zorgverleners. Het zorgt voor betere coördinatie en communicatie tussen zorgprofessionals onderling en met de patiënt. Met als doel: passende en afgestemde zorg en ondersteuning voor de patiënt.

Momenteel zijn we bezig met de voorbereidingen om de uitkomsten van het rapport aan te kunnen pakken zodat we een samenhangend zorg-, hulpverlening en welzijnsaanbod kunnen garanderen voor de mensen met dementie en hun naasten in regio Haaglanden.”

Meer informatie
Wilt u meer weten over netwerksamenwerking rond de diagnose dementie? Neem gerust contact op met Derkje Andrée Wiltens of Mandy Los.