Netwerksamenwerking rond de diagnose dementie

Uit regionaal onderzoek blijkt dat er rond de diagnosefase van dementie veel professionals betrokken zijn en zij vaak niet op de hoogte zijn van elkaars inzet en inspanningen rond de persoon met dementie. Dit leidt tot het dubbel doen van activiteiten, een onsamenhangend zorgaanbod, onduidelijkheid bij de persoon met (een vermoeden van) dementie en minder efficiënte zorg- en hulpverlening. Meer informatie hierover vindt u in de bijlage.

In het project “Netwerksamenwerking rond diagnose dementie” pakken we dit aan door met huisartsen, POH ouderen, wijkverpleegkundigen, casemanagers dementie en WMO consulenten in Leidschendam-Voorburg in gesprek te gaan over de vraag “Wie doet wat wanneer”. Dit gesprek vindt plaats in een focusgroep, onder begeleiding Vereniging Transmurale Zorg. Met behulp van diverse ondersteuningsmaterialen vanuit de LEAN-principes. Hieruit komen o.a. samenwerkingsafspraken voort. Deze samenwerkingsafspraken zijn bedoeld voor regionale implementatie, dus na de ontwikkeling in Leidschendam-Voorburg wordt dit getoetst bij een regionale klankbordgroep waarna het regio breed geïmplementeerd kan worden. De afspraken en producten worden uiteindelijk vastgelegd in het Zorgpad Dementie Haaglanden. Dit zorgpad is eind 2019 beschikbaar en beschrijft hoe dementiezorg in deze regio er uit ziet.

Focusgroepen
In het kader van project Netwerksamenwerking rond diagnose dementie heeft maandag 2 december de eerste focusgroep voor professionals plaatsgevonden in Leidschendam Voorburg.

Tijdens deze focusgroep bijeenkomst hebben we gekeken naar de samenwerking tussen huisarts, POH, wijkverpleegkundige, casemanager dementie en ouderenconsulenten.

Het leverde een schat aan informatie op, die momenteel uitgewerkt en geanalyseerd wordt. Binnenkort is deze informatie te vinden in de kennisbank. De grote crux lijkt vooralsnog te zitten in communicatie, tijdens de bijeenkomst zijn heel veel interessante oplossingen over tafel gegaan.

Meer informatie
Wilt u meer weten over netwerksamenwerking rond de diagnose dementie? Neem gerust contact op met Mandy Los.