Afspraken Medicatieoverdracht

Een patiënt stapt binnen de zorgketen over van de ene organisatie naar de andere. Informatie over de medicatie van de patiënt is niet bij alle betrokken partijen actueel. Of informatie over de medicatie komt niet goed over bij de volgende zorgaanbieder. Dit kan leiden tot dubbel werk voor zorgpartijen en – urgenter – gevaarlijke situaties voor de patiënt. Dat willen we voorkomen.

Hierbij vindt u de werkafspraken die we gemaakt hebben over medicatieveiligheid: wie heeft welke rol als er in kaart gebracht wordt welke medicatie een patiënt gebruikt en wie controleert dat op welk moment? Dit wordt voor verschillende overdrachtsmomenten afgesproken. Tot nu toe zijn de volgende afspraken al gemaakt:

inleiding – met algemene afspraken, rollen en definities
werkafspraak 1 – medicatieoverdracht in de thuissituatie
werkafspraak 2 – medicatieoverdracht bij een consult in de eerste lijn (bijvoorbeeld bij de huisarts)
werkafspraak 3 – medicatieoverdracht bij een klinische opname in het ziekenhuis.

In de loop van 2019 zullen hier steeds nieuwe werkafspraken aan worden toegevoegd, naarmate deze worden vastgesteld.