Beeld GV Thuis 2021 in cijfers

Ten opzichte van 2020 is een groei zichtbaar van het aantal afgenomen consulten, scholingen en MDO’s. In 2021 stond de inbedding in de huidige zorgprocessen en de warme overdracht naar het Centrum voor Levensvragen Haagsche Zin centraal.

We geven u graag het volgende beeld van GV Thuis in cijfers:

  • aantal aangesloten geestelijk verzorgers: 17 aangesloten vrijgevestigde geestelijk verzorgers
  • aantal aangesloten organisaties die GV Thuis bieden: 4 organisaties, waarbij 8 verschillende geestelijk verzorgers zijn ingezet

      

  • aantal consulturen: 923 uur, waarvan 892 uur aan individuele consulten en 31 uur groepsconsulten
  • aantal cliënttrajecten: 246 trajecten zijn gestart in 2021, waarvan 89 trajecten t.b.v naasten en palliatieve patiënten en 157 trajecten t.b.v. 50+
  • MDO: 95 uur MDO/PaTz
  • Scholing: 11 uur

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl