Bijeenkomsten Wet Zorg en Dwang

Per 1 januari 2020 is de Wet Zorg en Dwang en de Wet verplichte GGZ van kracht. Deze wetten vervangen de huidige BOPZ wet. Het standpunt ten opzichte van onvrijwillige zorg verandert daarin van “Ja, mits…” naar “Nee, tenzij…”. De wet schrijft een stappenplan voor welke zowel intramuraal als extramuraal toegepast moet worden om onvrijwillige zorg (enkel als geen enkele lichtere interventie past en er daadwerkelijk hoog risico is) in te zetten. In de VVT zal de WZD voornamelijk gebruikt worden, deze mag alleen toegepast worden bij mensen met een gediagnosticeerde verstandelijke beperking of een psychogeriatrische diagnose zoals dementie.

Deze nieuwe wetten stellen ons voor vraagstukken rondom samenwerking: waar vinden we de externe expert die we moeten consulteren? Hoe zorgen we voor structurele evaluaties tussen de betrokken professionals? Hoe gaan we om met mensen die zowel voor WZD als voor WvGGZ in aanmerking komen?

Informatiebijeenkomsten
Om antwoord te geven op bovenstaande vragen heeft het Netwerk Dementie Haaglanden op 15 mei en 22 mei een informatiebijeenkomst voor het netwerk georganiseerd. In totaal hebben meer dan vijftig professionals, managers en beleidsmakers de bijeenkomsten bijgewoond. De spreker was mevrouw Elly Duijf, van de Innovatiekring Dementie. De informatie die op de bijeenkomst is gegeven, is terug te lezen op de website van de Innovatiekring Dementie. Ook vindt u in de bijlage van dit bericht een informatiesheet.

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mandy Los.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl