Werkafspraak NOAC/Antistolling

In de bijlage een eerste concept van de werkafspraak NOAC. Deze afspraak is opgesteld op verzoek van de werkgroep Haagse Vaten en is nog niet definitief vastgesteld. Wij nodigen lezers uit om op deze versie commentaar te leveren. Dit kan via Inge.Stollman@transmuralezorg.nl