Convenant digitale verzending medicatievoorschrift via LSP

In 2018 is er een concept convenant opgesteld met regionale afspraken. Hierin staan ook de taken en verantwoordelijkheden binnen de werkwijze in de ziekenhuizen en de openbare apotheken. De regionale variant heeft model gestaan voor de landelijke versie die in ontwikkeling is. Het regionale convenant is in 2019 door alle partijen ondertekend.