Crisisanalyse 2017

In 2017 werd duidelijk dat er nog veel problemen waren met crisiszorg voor kwetsbare ouderen. Vereniging Transmurale Zorg heeft een analyse gemaakt van deze problemen en een bijeenkomst georganiseerd om samen te beredeneren wat de oorzaken waren.

In de bijlagen van deze pagina vindt u de analyse, een factsheet met een samenvatting van de analyse en een factsheet met de resultaten van de Crisisdag.