Factsheet Ketenoplossing GGZ-patiënten

Oudere patiënten die medisch uitbehandeld zijn in het ziekenhuis en nog herstel- of revalidatiezorg nodig hebben, worden doorgeplaatst naar een kortdurend verblijf in een verpleeghuis. De ziekenhuizen krijgen patiënten met bijkomende GGZ-problematiek echter niet altijd direct uitgeplaatst waardoor zij gemiddeld 20 dagen langer blijven liggen in de ziekenhuizen dan nodig. Dit brengt extra gezondheidsrisico’s met zich mee voor de patiënt. De patiënt krijgt niet de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plek.

In 2018 heeft de projectgroep KDV een oplossingsrichting bedacht voor deze patiëntengroep. Hierover is een factsheet gemaakt. Deze vindt u in de bijlage.